Zimsko računanje vremena

Prelaskom na zimsko računanje vremena od nedjelje 26. oktobra 2008. godine, u skladu sa Odlukom Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH (FERK), veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata .Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 7:00 sati, od 13:00 do 16:00 sati i od 22:00 do 24:00 sata .

24.oktobar2008.

    Zimsko računanje vremena    

 

Prelaskom na zimsko računanje vremena od nedjelje 26. oktobra 2008. godine, u skladu sa Odlukom Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH  (FERK),  veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata .

 

Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 7:00 sati, od 13:00 do 16:00 sati i od 22:00 do 24:00 sata .