Proizvodni rekord Termoelektrane Tuzla

Termoelektrana Tuzla ispunila je ovogodišnji plan proizvodnje, tako što je proizvela 3.249,1 GWh električne energije. Do sada ostvarena proizvodnja je najveća od 1991. godine i sa proizvodnjom do kraja ove godine u ukupnom zbiru biće između 3.550 i 3.600 GWh i bez proizvodnje sa blokova 2x32 MW.Ovogodišnja proizvodnja će biti među prvih deset godišnjih proizvodnji u dosadašnjoj istoriji Termoelektrane Tuzla.

 
    27. novembar 2008.

PROIZVODNI REKORD TERMOELEKTRANE TUZLA

 

Termoelektrana  Tuzla ispunila je ovogodišnji plan proizvodnje, tako što je proizvela 3.249,1 GWh električne energije.

 

U ovom trenutku godišnja proizvodnja je na nivou 112 procenata od planirane proizvodnje, dok će ovogodišnja proizvodnja električne energije biti za 24 procenta veća od proizvodnje ostvarene protekle godine.

Prema riječima direktora Termoelektrane Fadila Nadarevića, do sada ostvarena proizvodnja je najveća od 1991. godine i sa proizvodnjom do kraja ove  godine u ukupnom zbiru biće između 3.550 i 3.600 GWh i bez proizvodnje sa blokova 2x32 MW.

 

Ovogodišnja proizvodnja će biti među prvih deset godišnjih proizvodnji u dosadašnjoj istoriji Termoelektrane  Tuzla.