2008. godina – godina poslovnog uspjeha

U prisustvu velikog broja predstavnika medija 30. decembra je u EP BiH održana novogodišnja konferencija na kojoj su prezentirani rezultati poslovanja u 2008. godini i plan poslovanja za period 2009.- 20011.Generalni direktor EP BiH Amer Jerlagić je rekao da je 2008. godina godina rekorda u poslovanju EP BiH u kojoj su ostvareni najveći rezultati u poslijeratnom periodu.

 30. decembar 2008.

     Novogodišnja konferencija za novinare

 

     2008. godina – godina poslovnog uspjeha

 

U prisustvu velikog broja predstavnika medija 30. decembra je u EP BiH održana novogodišnja konferencija  na kojoj su prezentirani rezultati poslovanja u 2008. godini  i plan poslovanja za period 2009.- 20011.

 

Generalni direktor EP BiH Amer Jerlagić je rekao da je 2008. godina godina rekorda u poslovanju EP BiH u kojoj su ostvareni najveći rezultati u poslijeratnom periodu.

 

Proizvedena energija od  7.400 GWh  predstavlja  apsolutni rekord. Prebačaj u odnosu na plan je 7,8 posto, a u odnosu na prošlu godinu 11,6 posto. Planirana dobit bila je 5,8 miliona maraka,  a ostvarena, rebalansirana je 35 miliona maraka s tim što se očekuje da će na kraju biti i znatno veća.

 

Planski period za naredne tri godine biće obilježen velikim investicionim ciklusom za koji je planirano izdvajanje milijardu i  427 milona KM unutar EP BiH od kojih će Elektroprivreda obezbjediti iz vlastitih sredstava i putem amortizacije oko milijardu, a 427 milona  bi bilo kreditno zaduženje za obnovljive izvore energije: Vjetroelektrane na Podveležju, male elektrane na rijeci Neretvici, Gornja Neretva kao  projekat sa kompanijom Intrade i ostalim kompanijama, plinska elektrana u Kaknju i drugi projekti, rečeno je na konferenciji.

 

Planirana dobit za 2009. godinu je 80 miliona KM, a planirani prihod bio bi prvi put za jednu kompaniju u BiH veći od milijardu KM. - Naravno to je plan, vidjećemo kakva će biti realizacija, ali smatramo da imamo elemente da to ostvarimo, rekao je Jerlagić.