Posjeta RMU Zenica

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo i generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić sa saradnicima posjetili su 7. januara Rudnik mrkog uglja Zenica gdje su im domaćini bili direktor rudnika Senad Sarajlić i članovi menadžmenta. Razgovarano je o pitanjima zaživljavanja jedinstvene holding kompanije koja će povezivati Elektroprivredu BiH i rudnike.

                                                             

    Posjeta RMU Zenica

 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo i generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić sa saradnicima posjetili su 7. januara Rudnik mrkog uglja Zenica gdje su im domaćini bili direktor rudnika Senad Sarajlić i članovi menadžmenta. Razgovarano je o pitanjima zaživljavanja jedinstvene holding kompanije koja će povezivati Elektroprivredu BiH i rudnike. Ministar Hećo upoznao je predstavnike RMU „Zenica“ da bi se aktivnosti oko uvezivanja ovog sektora trebale završiti u prvoj polovini 2009. godine.

 

„ ®elja nam je da već u 2009. godini kreditno pomognemo RMU „Zenica“ kako bi se uradile pripreme za modernizaciju rudnika, a kroz holding i dalje aktivnosti na uvođenju u pogone širokih čela Stara jama i Raspotočje“, izjavio je generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić

 

Razgovarano je i o osiguranju dovoljnih količina uglja za potrebe daljinskog grijanja u Zenici u tekućoj sezoni grijanja, a povodom nastalih problema sa obustavom dopreme zemnog plina .