Delegacija Vlade TK posjetila

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Enes Mujić susrela se 22. aprila sa rukovodstvom ""Elektrodistribucije"" Tuzla. Razgovarano je o rezultatima poslovanja ovog dijela EPBiH i planovima za 2009. godinu. Direktor ED Tuzla Izet Džananović je naglasio da je ovo preduzeće jedno od najznačajnijih elektrodistribucija u sistemu ""Elektroprivrede"" jer sa Elektrodistribucijom"" Sarajevo realizuje 66 posto instalisane energije ""Elektroprivrede"".

  23. april 2009. 

 

Delegacija Vlade TK posjetila ""Elektrodistribuciju"" Tuzla

Delegacija
 Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Enees Mujić susrela se 22. aprila sa rukovodstvom "" Elektrodistribucije"" Tuzla. Razgovarano je o rezultatima poslovanja ovog dijela EPBiH i planovima za 2009. godinu.
 
Direktor ED Tuzla Izet Džananović je naglasio da je ovo preduzeće jedno od najznačajnijih elektrodistribucija u sistemu ""Elektroprivrede"" jer sa Elektrodistribucijom"" Sarajevo realizuje 66 posto instalisane energije ""Elektroprivrede"". U prošloj godini ""Elektrodistribucija"" Tuzla je ostvarila prihod od više od 140.000.000 KM, a na ovom području je realizovano više od 30.000.000 KM investicionih ulaganja.

I za 2009. godinu planirane su investicije od oko 30.000.000 KM, a među važnim kapitalnim projektima koji su najavljeni i za koje su obezbijeđena sredstva su trafo-stanice u Doboj
Istoku i Tinji.
 

Premijer Mujić je uputio čestitke uposlenicima ""Eletkrodistribucije"" Tuzla na dobrim poslovnim rezultatima i izrazio zadovoljstvo zbog najava novih investicija.