Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između JP EPBiH i FHMZ BiH

Da bi što uspješnije dočekali realizaciju brojnih investicionih projekata u narednom periodu danas su direktori JP Elektroprivreda BiH, Amer Jerlagić, i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Enes Sarač, potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Okvirnim sporazumom predviđena je saradnja u oblasti naučno-istraživačkog rada kojim se bave potpisnice sporazuma. Poseban akcenat u Okvirnom sporazumu stavljen je na tri oblasti: istraživanje hidro-potencijala BiH, istraživanje vjetro-potencijala i istraživanje zračenja sunčeve energije.

8. maj 2009.

    Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između JP EPBiH i FHMZ BiH

 

    Metereolozi i energetičari zajednički do novih izvora energije

  

Da bi što uspješnije dočekali realizaciju brojnih investicionih projekata u narednom periodu danas su direktori JP Elektroprivreda BiH, Amer Jerlagić, i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Enes Sarač, potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

 Okvirnim sporazumom predviđena je saradnja u oblasti naučno-istraživačkog rada kojim se bave potpisnice sporazuma. Poseban akcenat u Okvirnom sporazumu stavljen je na tri oblasti: istraživanje hidro-potencijala BiH, istraživanje vjetro-potencijala i istraživanje zračenja sunčeve energije.

Mjerenja karakterističnih parametara na vodotokovima vršiti će se u skladu sa priznatim metodama, utvrđenim međunarodnim standardima, savremenom mjernom opremom, vodeći računa o zaštiti prirodnog okoliša, što se odnosi i na vjetropotencijal i zračenje sunčeve energije. Radi uspješnije realizacije Okvirnog sporazuma JP EPBiH će FHMZ BiH dati na raspolaganje svoju opremu za mjerenje vjetropotencijala i zračenja sunčeve energije, što će biti regulisano posebnim ugovorima.

Okvirnim sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji izražena je i spremnost za zajedničkim ulaganjima /materijalnim, kadrovskim, laboratorijskim,know-how.../ radi istraživanja resursa obnovljivih izvora energije u BiH, a za svaki projekat biti će sačinjen odgovarajući projektni zadatak, te dogovorena razmjena-angažovanje kadrova između potpisnica sporazuma.