Elektroprivreda BiH i Energoinvest potpisali novi ugovor

Nastavljajući uspješnu višegodišnju poslovnu saradnju generalni direktori JP Elektroprivreda BiH i Energoinvest-a Sarajevo, Amer Jerlagić i Džemail Vlahovljak, sa saradnicima, u četvrtak, 21 maja su potpisali ugovor o sanaciji mašinske i elektroopreme rashladnih tornjeva bloka 7 u TE Kakanj čija je procijenjena vrijednost 7,982 miliona KM

22. maj 2009.

    JP Elektroprivreda BiH i Energoinvest potpisali novi ugovor

 

    Rashladne tornjeve TE Kakanj sanira Energoinvest

 

Nastavljajući uspješnu višegodišnju poslovnu saradnju generalni direktori JP Elektroprivreda BiH i Energoinvest-a Sarajevo, Amer Jerlagić i Džemail Vlahovljak, sa saradnicima, u četvrtak, 21 maja su potpisali ugovor o sanaciji mašinske i elektroopreme rashladnih tornjeva bloka 7 u TE Kakanj čija je procijenjena vrijednost 7,982 miliona KM.

Prema Ugovoru planirano je da se kompletna rekonstrukcija tornjeva izvrši u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora što uključuje vrijeme projektovanja, isporuke i montaže opreme i probni pogon koji će trajati sedam dana pod nadzorom naručioca. Rekonstrukcija rashladnih tornjeva obavit će se u vrijeme radova na zamjeni generatora bloka 7, što je planirano za treći kvartal 2010. godine, a svi radovi trebali bi biti okončani u roku tri mjeseca.

 

Naručilac posla, JP EPBiH, se obavezala da će isporučiocu, Energoinvest Sarajevo, avansno uplatiti 20 procenata vrijednosti robe, 15 dana nakon potpisivanja Ugovora, dok će 90 odsto vrijednosti radova biti plaćana prema mjesečnim situacijama  na osnovu stepena gotovosti.
 

Ugovorom je predviđena i garancija Energoinvesta na isporučenu opremu i izvedene radove u trajanju od 12 mjeseci od dana uspješno završenog probnog pogona.