Delegacija Hrvatske elektroprivrede posjetila EPBiH

U povodu uspješne realizacije ugovora o isporuci električne energije delegacija Hrvatske elektroprivrede predvođena predsjednikom Uprave Ivanom Mravkom posjetila je 4. juna Elektroprivredu BiH. Nakon završene posjete Ivan Mravak je rekao da je suradnja između EP BiH i Hrvatske elektroprivrede u zadnjih nekoliko godina najbolja suradnja dviju elektroprivreda u regiji.

5. juni 2009.

   Delegacija Hrvatske elektroprivrede posjetila EPBiH

 

   Najbolja saradnja dviju elektroprivreda u regiji

 

U povodu uspješne realizacije ugovora o isporuci električne energije delegacija Hrvatske elektroprivrede predvođena predsjednikom Uprave Ivanom Mravkom posjetila je 4. juna Elektroprivredu BiH. Nakon završene posjete Ivan Mravak je rekao da je suradnja između EP BiH i Hrvatske elektroprivrede u zadnjih nekoliko godina najbolja suradnja dviju elektroprivreda u regiji.

 

- Danas smo konstatirali da su ugovorni odnosi u potpunosti ispunjeni kako sa stanovišta isporuke električne energije na razini 5,22 teravatsata tako i financijskih obveza  od strane Hrvatske elektroprivrede prema Elektroprivredi BiH. U okviru elektroprivreda na prostorima bivše države držimo da je ovo bila najuspješnija suradnja do sada. Tu uspješnu suradnju kolega Jerlagić i ja nastavljamo i dalje, kazao je Mravak.

 

- Elektroprivreda BiH i Hrvatska elektroprivreda djeluju u skladu sa tržišnim uvjetima poslovanja i europskim direktivama i u tom kontekstu tražimo dalje mogućnosti suradnje koje svakako postoje. Hrvatska elektroprivreda će sigurno još određen broj godina biti uvoznik električne energije Elektroprivreda BiH će prodavati električnu energiju i tražeći se pod okriljem europskih direktiva i tržišta ja držim da ćemo naći najbolja rješenja u korist obje elektroprivrede, zaključio je Mravak. On je je na kraju posjete  pozvao kolege iz EPBiH u posjetu  Hrvatskoj elektroprivredi.

U povodu posjete delegacije Hrvatske elektroprivrede generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić je kazao:


  - Iza nas je period u kojem  smo na vrlo uspješan način završili ugovor o isporuci  električne energije. Bio je to izuzetno korektan odnos dvaju partnera. Ugovor smo priveli kraju, jedni druge upoznali sa međusobnim aktivnostima u narednom periodu i o našim aktivnostima vezanim za  bilansne viškove i prodaju električne energije kako u ovoj tako i 2010. godini, odnosno o daljim planovima investiranja dvaju elektroprivreda. Mislim da je ovo primjer kako se grade partnerski odnosi dviju elektroprivreda susjednih zemalja. Smatram da je odnos HEP-a i EPBiH jedan od  najkvalitetnijih odnosa elektroprivreda nastalih iz bivše države.