Premijer Mujezinović sa saradnicima u Elektroprivredi BiH

Elektroprivredu BiH, 10 jula, posjetili su premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, dopremijer Gavrilo Grahovac, ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, sekretar Vlade FBiH Ismet Trumić i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Haris Ihtijarević.O dosadašnjem i ovogodišnjem poslovanju te dugoročnim planovima razvoja Društva premijera i saradnike iscrpno je informisao generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić.

10. juli 2009.

   Delegacija Vlade FBIH, predvođena premijerom Mustafom Mujezinovićem, posjetila Elektroprivredu BiH

Elektroprivredu BiH, 10 jula,  posjetili su premijer Federacije BiH  Mustafa Mujezinović, dopremijer Gavrilo Grahovac, ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, sekretar Vlade FBiH Ismet Trumić i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Haris Ihtijarević.


O dosadašnjem i ovogodišnjem poslovanju te dugoročnim planovima razvoja Društva premijera i saradnike iscrpno je informisao generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić posebno upozorivši na nesagledivo negativne posljedice za Federaciju ali i Bosnu i Hercegovinu ukoliko se nastavi sa kašnjenjem realizacije brojnih investicioni planova JP EPBiH.


Premijera Mujezinovića posebno su interesovali poslovi u kojima bi Vlada mogla dati svoj doprinos kako bi se ubrzala realizacija investicionih planova kao materijalne mogućnosti JP EPBiH da sama realizuje neke od projekata uz odgovarajuća kreditna zaduženja. Podržavajući realizaciju investicionih planova JP EPBiH premijer Mujezinović posebno je istakao da bez ulaganja u elektroenergetski sektor, što za sobom povlači niz drugih djelatnosti, nema opšteg razvoja kako Federacije tako ni države u cjelini.


Nakon razgovora održana  je konferencija za novinare na kojoj je posebno naglašena potreba ubrzanog razvoja elektroenergetskog sektora kao sveopćeg zamajca razvoja Federacije u čemu će JP EPBiH imati punu podršku federalne Vlade.