Elektroprivreda BiH je možda i najjača kompanija na Balkanu

Skorašnje okončanje procesa objedinjenja Elektroprivrede BiH i rudnika ugljena u FBiH šansa je ne samo za elektroenergetski sektor, već i za domaću metalsku i elektroindustriju, konstatirano je tokom susreta održanog u organizaciji i pod predsjedanjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće 20. jula u Sarajevu.

21. juli 2009.

    Sastanak ministra Heće sa predstavnicima elektroenergetskog sektora

    Elektroprivreda BiH je možda i najjača kompanija na Balkanu

 


Skorašnje okončanje procesa objedinjenja Elektroprivrede BiH i rudnika ugljena u FBiH  šansa je ne samo za elektroenergetski sektor, već i za domaću metalsku i elektroindustriju, konstatirano je tokom susreta održanog u organizaciji i pod predsjedanjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće 20. jula u Sarajevu.

Za jednim stolom našli su se čelni ljudi Elektroprivrede BiH, rudnika i kompanija koje priozvode opremu namijenjenu elektroenergetskom sektoru kako bi, s jedne strane, ukazali na potrebe, a s druge, na ono što domaća industrija može ponuditi. Elektroenergetski sektor u FBiH, na čelu s Elektroprivredom BiH, za koju je rečeno da je možda i najjača kompanija na Balkanu, kreće u snažan razvoj.

Kako je rekao direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić, već do 2012. godine očekuje se investiranje 250.000.000 KM u modernizaciju ugljenokopa, a do 2020. godine bi ulaganja u cjelokupan elektroenergetski sistem trebala dostići čak tri milijarde eura. Takav investicijsko-razvojni ciklus domaća prateća industrija ne smije propustiti.

Prema riječima ministra Heće, sastanak je bio tek prvi u nizu.