Potpisan Ugovor o objedinjavanju elektroenergetskog sektora

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, generalni direktor JP ""Elektroprivreda"" BiH d.d. Sarajevo Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić potpisali su 24. jula u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu Ugovor o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP ""Elektroprivreda"". Potpisivanju su prisustvovali ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vahid Hećo i direktori RMU ""Kakanj"" d.o.o. Kakanj, RMU ""Breza"" d.o.o. Breza, Rudnika ""Gračanica"" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, RMU ""Abid Lolić"" d.o.o. Travnik-Bila, Rudnika ""Kreka"" u Tuzli d.o.o, RMU ""đurđevik"" u đurđeviku d.o.o. i RMU ""Zenica"" d.o.o. Zenica te predstavnici Sindikata elektroenergetskih radnika BiH i sindikata rudara BiH i FBiH.

24. juli 2009.

   Potpisan Ugovor o objedinjavanju elektroenergetskog sektora

    


Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, generalni direktor JP ""Elektroprivreda"" BiH d.d. Sarajevo Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić potpisali su 24. jula u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu Ugovor o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP ""Elektroprivreda"", saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Potpisivanju su prisustvovali ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vahid Hećo i direktori RMU ""Kakanj"" d.o.o. Kakanj, RMU ""Breza"" d.o.o. Breza, Rudnika ""Gračanica"" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, RMU ""Abid Lolić"" d.o.o. Travnik-Bila, Rudnika ""Kreka"" u Tuzli d.o.o, RMU ""đurđevik"" u đurđeviku d.o.o. i RMU ""Zenica"" d.o.o. Zenica te predstavnici Sindikata elektroenergetskih radnika BiH i sindikata rudara BiH i FBiH.

Današnjim činom, kako je istaknuo federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, krunisane su aktivnosti koje su provođene na uvezivanju rudnika u jedinstven elektroenergetski sektor i za stvaranje elektroenergetskog koncerna koji će imati oko 17.000 uposlenika.

- Moram reći da je završen najveći dio posla kada je u pitanju Ministarstvo, a sada predstoje tehničke aktivnosti i za njih su zaduženi ""Elektroprivreda"" i rudnici. ®elimo koncern koji će biti pokretač kompletne privrede u FBiH, BiH, pa i u regiji - kazao je ministar Hećo.

Novi koncern, kako je najavljeno, počet će s radom nakon što bude izvršena procjena vrijednosti rudnika i nakon što svoju saglasnost da Komisija za vrijednosne papire FBiH, a ta saglasnost mogla bi uslijediti do kraja godine.

®elja ""Elektroprivrede"", kako je naglasio direktor JPEPBiH Amer Jerlagić, jeste da se u prve tri godine rada koncerna investira 150 miliona eura i to u sanaciju rudnika, a u drugoj fazi od 2013. do 2015. još 150 miliona eura.

- Možemo reći da je današnji čin historijski za BiH poslije Daytona. Stvaramo jedan koncern koji će biti pokretačka snaga kompletnog privrednog društva, a pogotovo metalske struke. S tih 300 miliona siguran sam da ćemo imati kvalitetnu modernizaciju i dobre uvjete rada u rudnicima i da će naši rudnici sličiti rudnicima u češkoj, Sloveniji, Poljskoj ili Njemačkoj - rekao je Jerlagić.