Rekonstrukcija srednjenaponske mreže

Na području općine Pale-Prača u Podružnici Elektrodistribucija Sarajevo uspješno je realizovan obiman posao- rekonstrukcija 14,2 km srednjenaponskog nadzemnog voda i šest transformatorskih stanica 10(20)/0,4kV. Vrijednost investicije je oko 921 hiljadu KM. Ovom investicijom je osigurano poboljšanje kvaliteta i kontinuitet isporuke električne energije stanovnicima ovoga područja.

01. oktobar 2009.

   Rekonstrukcija srednjenaponske mreže

 

Na području općine Pale-Prača u Podružnici Elektrodistribucija Sarajevo uspješno je realizovan obiman posao- rekonstrukcija 14,2 km srednjenaponskog nadzemnog voda i šest transformatorskih stanica 10(20)/0,4kV. Vrijednost investicije je oko 921 hiljadu KM. Ovom investicijom je osigurano poboljšanje  kvaliteta i kontinuitet isporuke električne energije stanovnicima ovoga područja te efikasnost održavanja i eksploatacije. Priređen je prelazak na 20 kV naponski nivo i obezbjeđeni tehnički uslovi za priključenje mini hidrocentrala na rijeci Prači, čija je izgradnja u toku.

Nova elektrodistributivna mreža na području Prače izgrađena je primjenom nove napredne tehnologije gradnje SN mreža, odnosno primjenom univerzalnih kablova, tipa  AXCES i EXCEL. Razlog za primjenu nove tehnologije gradnje su geografske karakteristike područja kao i elektroenergetski, ekonomski te ekološki aspekti održavanja mreže, što direktno utiče na kvalitet i kvantitet isporuke električne energije kupcima. Na ovaj način postignut je najbolji odnos ekonomskih i sigurnosnih uslova.

Kvalitetu srednjenaponske mreže na ovom području doprinosi i moderno rasklopno postrojenje za daljinski nadzor i upravljanje izgrađeno početkom godine, za potrebe priključenja MHE čemernica