Snježne padavine ostavile brojne probleme u napajanju

Nevrijeme, kiša i prvi snijeg koji je pao u noći između 12./13. oktobra prouzrokovao je veliki broj kvarova na viskonaponskoj i niskonaponskoj mreži. Najveći broj ovih kvarova je otklonjen tokom jučerašnjeg dana i noći, ali su još mnoga naselja bez napajanja električnom enegijom. U Elektroprivredi BiH čine se nadljudski napori da se i ti kvarovi otklone tokom dana. Na terenu se nalaze sve mobilne ekipe.

14. oktobar 2009.

 

Snježne padavine ostavile brojne probleme u napajanju

 

Nevrijeme, kiša i prvi snijeg koji je pao u noći između 12./13. oktobra prouzrokovao je veliki broj kvarova na viskonaponskoj i niskonaponskoj mreži. Najveći broj  ovih kvarova  je otklonjen tokom jučerašnjeg dana i noći, ali su još mnoga naselja bez napajanja električnom enegijom. U Elektroprivredi BiH  čine se nadljudski napori da se i ti kvarovi otklone tokom dana.

Kvarovi prouzrokovani snježnim padavinama, još uvijek se saniraju, ali ova kompanija ima i prijave novih.


Sve raspoložive elektromonterske ekipe neprekidno su na terenu i rade na otklanjanju opasnosti, a onda i kvarova na distributivnoj mreži. Nažalost, neprekidno pristižu nove prijave oborenih električnih vodiča i stubova i polomljenih stabala, što dodatno usložnjava situaciju.  Sa stabilizovanjem vremenskih prilika, nadamo se da neće dolaziti do novih, a prijavljeni i registrovani kvarovi će se otklanjati u najkraćem roku.

      
Građane Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona JP Elektroprivreda BiH moli za strpljenje, ali i da ukoliko primjete pale električne vodiče na zemlji, prijave Informativnom centru Elektrodistribucije Sarajevo na besplatni telefon 080 020 133  (za Kanton Sarajevo) i 080 020 131 (za Bosansko-podrinjski kanton), a da do dolaska elektromonterske ekipe ne dozvole pristup opasnom mjestu.