Cilj EP BiH je davanje prednosti domaćoj privredi

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić i direktori sedam rudnika u Federaciji posjetili su 14. oktobra kompaniju Bekto Precisa u Goraždu. Razgovarano je o mogućem proširenju i unapređenju saradnje .Gosti su se tokom posjete upoznali s visokim kvalitetom opreme, proizvoda i stručnošću kadra. Prijatno su bili iznenađeni dvostrukom, stopostotnom kontrolom kvaliteta svakog proizvoda.


   Generalni direktor EPBiH i direktori sedam rudnika u Federaciji posjetili Bekto Precisu

 

   Cilj EP BiH je davanje prednosti domaćoj privredi

 

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić i direktori sedam  rudnika u  Federaciji posjetili su 14. oktobra kompaniju  Bekto Precisa u Goraždu. Razgovarano je o mogućem proširenju i unapređenju saradnje .

 

Gosti su se tokom posjete upoznali s visokim kvalitetom opreme, proizvoda i stručnošću kadra. Prijatno su bili iznenađeni dvostrukom,  stopostotnom kontrolom kvaliteta svakog proizvoda. Ovo je potvrđeno i certifikatom za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 kao i brojnim TÜV certifikatima za kvalitet proizvoda, visokim ocjenama na mnogim provedenim auditima te raznim nagradama i priznanjima širom svijeta kako za inovacije tako i za pružene usluge i kvalitetu. Bekto Precisa upošljava  preko 200 mladih i perspektivnih radnika, od kojih je većina sa višom i visokom stručnom spremom.


- ®elimo dosadašnju saradnju unaprijediti, jer smatramo da je Bekto Precisa jedna od najboljih domaćih kompanija. Cilj Elektroprivrede je davanje prednosti domaćoj industriji i  korišćenje proizvoda domaćih firmi. Koncern  sa rudnicima treba ostvariti mnogo bolju saradnju sa domaćim tvornicama namjenske i metalne industrije, istaknuo je prilikom posjete Amer  Jerlagić.

 

On je kazao da Elektroprivreda BiH priprema novi plan poslovanja za period 2010.-2012. godina kojim je  predviđeno da u narednoj godini u rudnike bude uloženo oko 116 miliona KM.

 

-  To je velika finasijska injekcija za sedam naših rudnika, kazao je Jerlagić, a  veliki broj proizvoda može se proizvoditi u Bekto Precisi koja ima jednu od najkvalitenijih alatnica u BiH.