Vlada FBiH o pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata

U cilju dugoročnog osiguranja električne energije u FBiH Vlada FBiH na sjednici održanoj 15. februara je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za izgradnju šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i šest vjetroelektrana.Riječ je o termoelektranama: Tuzla, blok 7; Kakanj, blok 8; Kakanj kombi ciklus 100 MW; RiTE Bugojno; RiTE Kongora i RiTE Banovići.Kad su hidroelekrane u pitanju, to su: Ustikolina, Vranduk, Unac (Rmanj Manastir), Vrilo, Kablić, Kruševo sa HE Zeleni vir, Vrhpolje, Glavatičevo, Bjelimići, čaplje, Han Skela, Vinac, Babino Selo, Ugar Ušće, Vrletna Kosa, Ivik i PHE Bjelimići.

16. februar 2010.

   Federalna vlada donijela  odluku

 

    O pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata

 

U cilju dugoročnog osiguranja električne energije u FBiH Vlada FBiH na sjednici održanoj 15. februara  je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za izgradnju šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i šest vjetroelektrana.

Riječ je o termoelektranama: Tuzla, blok 7; Kakanj, blok 8; Kakanj kombi ciklus 100 MW; RiTE Bugojno; RiTE Kongora i RiTE Banovići.

Kad su hidroelekrane u pitanju, to su: Ustikolina, Vranduk, Unac (Rmanj Manastir), Vrilo, Kablić, Kruševo sa HE Zeleni vir, Vrhpolje, Glavatičevo, Bjelimići, čaplje, Han Skela, Vinac, Babino Selo, Ugar Ušće, Vrletna Kosa, Ivik i PHE Bjelimići.

Predviđena je i gradnja vjetroelektrana Podveležje 1 i 2, Borova glava (Livno), Mesihovina, Velika Vlajna i Poklečani.

Nosioci aktivnosti pripreme i realizacije izgradnje ovih objekata su dvije elektroprivrede, pojedinačno i zajednički za pojedine objekte, dok je nosilac aktivnosti za pripremu i izgradnju RiTE Banovići, rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići. Odlukom je predviđeno da će način, principe i nosioce aktivnosti za pripremu i realizaciju izgradnje objekata na rijeci Ugar: HE Ugar Ušće, HE Vrletna Kosa i HE Ivik posebnim aktom dogovoriti Vlada FBiH i Vlada RS. Za objekte koji podliježu obavezi dodjele koncesije, pristupiće se postupku dodjele, u skladu sa važećim zakonima.

Za svaki objekat pojedinačno ili jedinstveni povezani sistem koji čini veći broj objekata vršiće se odabir modela finansiranja, odnosno optimizacija finansijske konstrukcije, ovisno o vrsti i veličini objekata, mogućnostima i finansijskoj sposobnosti nosioca aktivnosti pripreme i realizacije izgradnje.

 

- Ništa nećemo raditi bez saglasnosti lokalnih zajednica. Mi ćemo razgovarati sa njima, možda ih i odvesti na neko od mjesta gdje je to odlično urađeno kao u Njemačkoj ili Švicarskoj da se na licu mjesta uvjere o čemu se radi. To su objekti koji nose razvoj lokalne zajednice. Možete zamisliti jednu termoelektranu zajedno sa rudnikom koja zapošljava 500 do 1000 ljudi i koja je potrošač velikog broja artikala. To je razvoj cijele regije. Blok koji se radi u Tuzli će pokrenuti sve ostale privredne grane. rekao je na konferenciji za novinare u Mostaru ministar energije, rudarstva i industrije Federacije FBiH Vahid Hećo.