Tromjesečni plan prebačen za 16,14 procenata

Zahvaljujući izuzetnoj pogonskoj spremnosti i radu punim kapacitetima svih blokova Termoelektrana „Kakanj“ je u prva tri mjeseca ove godine značajno prebacila plan proizvodnje– proizvedeno je 632,2 miliona kWh električne energije što je za 16,14 procenata više u odnosu na plan koji je iznosi 544,3 miliona kWh.

Zahvaljujući izuzetnoj pogonskoj spremnosti i radu punim kapacitetima svih blokova Termoelektrana „Kakanj“ je u prva tri mjeseca ove godine značajno prebacila plan proizvodnje– proizvedeno je 632,2 miliona kWh  električne energije  što je za 16,14 procenata više u odnosu na plan koji je iznosi 544,3 miliona kWh.
Također, zahvaljujući angažmanu svih uposlenih ostvarene su i značajne uštede u vlastitoj potrošnji električne energije kao i specifičnog utroška toplote po proizvedenom kWh ( smanjenje utrošenih kilodžula pa kWh ). Pred radnicima i rukovodstvom TE „Kakanj“ trenutno su dva velika radna poduhvata kao što su uspješan završetak remonta bloka V te revitalizacija bloka VI koji se, za sada, odvijaju prema planiranoj dinamici.