Dva miliona eura za dvije lokomotive

Nabavkom vučne i manevraske lokomotive za potrebe RMU „Kakanj“, koji posluje u sastavu Koncerna EPBiH, kompletiran je sistem za transport uglja željeznicom, a čine ga željeznička pruga, pretovarni sistem, dvije lokomotive i 20 vagona, sa površinskog kopa „Vrtlište“ do TE „Kakanj“. Ugovor, vrijedan oko dva miliona eura, 05.05.2011. su u Elektroprivredi BiH potpisali direktor RMU „Kakanj“ Mirsad Jašarspahić i direktor češke kompanije CZ LOKO, pobjednice na međunarodnom tenderu, Jozef Barta.

Nabavkom vučne i manevraske lokomotive za potrebe RMU „Kakanj“, koji posluje u sastavu Koncerna EPBiH, kompletiran je sistem za transport uglja željeznicom, a čine ga željeznička pruga, pretovarni sistem, dvije lokomotive i 20 vagona, sa površinskog kopa „Vrtlište“ do TE „Kakanj“. Ugovor, vrijedan oko dva miliona eura, 05.05.2011. su u Elektroprivredi BiH potpisali direktor RMU „Kakanj“ Mirsad Jašarspahić i direktor češke kompanije CZ LOKO, pobjednice na međunarodnom tenderu, Jozef Barta.
„ Realizacija danas potpisanog ugovora još je jedna potvrda opravdanosti formiranja Koncerna EPBiH, kompanije u kojoj su rudari i elektroenergetičari našli svoj zajednički interes. Kompletiranjem pretovarnog i transportnog sistema, i puštanjem u rad, Rudnik će značajno smanjiti troškove transporta i, istovremeno, na ekološko prihvatljiv način transportovati ugalj do Termoelektrane. Kada, u naredna dva mjeseca, budemo završili izgradnju pretovarnog sistema, u što ulažemo 10 miliona KM vlastitih sredstava, sa 20 vagona, vučnom i manevarskom lokomotivom  bit će zadovoljene naše potrebe za transport uglja sa površinskog kopa „Vrtlište“ do 2018. godine,“ istakao je Jašarspahić naglašavajući da je sistem projektovan i za buduće proširenje, odnosno zadovoljavanje potreba za ugljem nakon planirane izgradnje bloka 8 u TE „Kakanj“.
„Ovaj ugovor samo je nastavak kontinuiranog procesa dokapitalizacije rudnika iz sistema Koncerna koji će i dalje konkretnom finansijskom potporom nastaviti sa modernizacijom rudnika što podrazumijeva i poboljšanje uslova rada i standarda rudara,“ istakao je generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić.
Direktor CZ LOKO Jozef Barta izrazio je nadu da je ovo samo prvi ugovor ove vrste sa Koncernom EPBiH s obzirom na to da u sastavu Koncerna posluje sedam rudnika od kojih neki imaju slične potrebe kao i Rudnik „Kakanj“, što njegovoj kompaniji pruža šansu i za nove poslove.