Modernizacija rudnika u sastavu Koncerna EPBiH

Realizacijom potpisanog ugovora „teškog“ gotovo milion KM, sa PDV-om, kojeg su potpisali direktor kompanije „en-UNION“ iz Tuzle Esad đafić i direktor zavisnog društva RMU „Zenica“ Esad čivić, RMU „Zenica“ uskoro će dobiti mobilnu jamsku viseću željeznicu.„Realizacija ovog ugovora za Rudnik i rudare od višestrukog je značaja: bitno će uticati na povećanje produktivnosti, na sigurnost u radu i, samim tim, na standard rudara. Zahvaljujem menadžmentu Koncerna na svesrdnoj pomoći koju su nam do sada pružali i siguran sam da su pred Rudnikom „Zenica“ i njegovim rudarima bolji dani,“ istakao je direktor RMU „Zenica“ Esad čivić.

Realizacijom  potpisanog ugovora „teškog“ gotovo milion KM, sa PDV-om, kojeg su potpisali direktor kompanije „en-UNION“ iz Tuzle Esad đafić i direktor zavisnog društva RMU „Zenica“ Esad čivić, RMU „Zenica“ uskoro će dobiti mobilnu jamsku viseću željeznicu.
„Realizacija ovog ugovora za Rudnik i rudare od višestrukog je značaja: bitno će uticati na povećanje produktivnosti, na sigurnost u radu i, samim tim, na standard rudara. Zahvaljujem menadžmentu Koncerna na svesrdnoj pomoći koju su nam do sada pružali i siguran sam da  su pred Rudnikom „Zenica“ i njegovim rudarima bolji dani,“ istakao je direktor RMU „Zenica“ Esad čivić.
„Potpisivanjem ovog ugovora nastavljamo dosadašnju uspješnu saradnju između firme „en-UNION“ i EPBiH odnosno Koncerna EPBiH. Sasvim sam siguran da ćemo ovaj zahtjevan posao uspješno i na vrijeme obaviti kako bi rudarima omogućili produktivniji i sigurniji rad u teškim jamskim uslovima,“ naglasio je direktor „en-UNION-a“ Esad đafić.
„Zadovoljstvo mi je što prisustvujem potpisivanju jednog ovakvog ugovora jer je on nastavak naše dugoročne poslovne politike da što više poslova povjerimo domaćim kompanijama. Istovremeno, potpisivanje ugovora je i konkretna potvrda našeg opredjeljenja da realizujemo koncept, usvojen prilikom stvaranja Koncerna, dokapitalizacije i modernizacije sedam rudnika u našem sastavu. Da je manje administrativnih prepreka prvu fazu dokapitalizacije vrijednu 121 milion KM već bismo dovršili, ali i ovo je korak ka njenom uspješnom okončanju,“ rekao je, između ostalog, Amer Jerlagić, generalni direktor EPBiH i najavio sutrašnje potpisivanje ugovora između Rudnika „Kreka“ i firme „RIVIN“ iz Tuzle. Vrijednost ovog ugovora je oko 1,5 miliona KM, a riječ je o nabavci mašine za jamsko kopanje uglja.