Rudniku „Mramor“ mašina za izradu jamskih prostorija

Dosadašnja uspješna poslovna saradnja između firme RIVIN iz Tuzle, zastupnika poljske kompanije „Remag“, i Rudnika „Kreka“, danas je nastavljena potpisivanjem, u EPBiH, ugovora za nabavku, montiranje, testiranje i puštanje u probni rad mašine za izradu jamskih prostorija od šest do 12 m2 u „Krekinom“ rudniku „Mramor“. Ugovor vrijedan 1,245.299,00 KM potpisali su Izet Hodžić i Rešad Husagić, direktori pomenutih firmi.

                                                               Dosadašnja uspješna poslovna saradnja između firme RIVIN iz Tuzle, zastupnika poljske kompanije „Remag“, i Rudnika „Kreka“, danas je nastavljena potpisivanjem, u EPBiH, ugovora za nabavku, montiranje, testiranje i puštanje u probni rad mašine za izradu jamskih prostorija od šest do 12 m2 u „Krekinom“ rudniku „Mramor“. Ugovor vrijedan 1,245.299,00 KM potpisali su Izet Hodžić i Rešad Husagić, direktori pomenutih firmi.
„Zadovoljstvo mi je istaći da se sa ovim ugovorom kapital Rudnika „Kreka“ uvećava za oko 15 miliona KM koliko je do sada EPBiH, kao vladajuće društvo Koncerna, uložila u dokapitalizaciju, odnosno modernizaciju rudnika „Kreka“ a što će biti nastavljeno i ubuduće. Uvođenjem „kombajna“ u jame rudnika „Mramor“ značajno ćemo povećati proizvodnju, stvoriti sigurnije radne uslove, a sami tim poboljšati i standard rudara,“ istakao je Rešad Husagić, direktor RU „Kreka“.
„Ovaj posao smo osvojili na međunarodnom tenderu, a to je bilo moguće jer smo se dokazali u dosadašnjoj poslovnoj saradnji sa rudnicima u sastavu Koncerna ali i sa EPBiH. Zbog toga, s razlogom, očekujemo i nove poslove sa Koncernom jer mašine koje uvodimo u jame su dokazanog kvaliteta a, istovremeno, značajno utiču na poboljšanje uslova rada u jamama i na povećanje produktivnosti. Nadamo se da ćemo uskoro sličan posao dobiti i u RMU „Zenica“, riječi su direktora RIVIN-a Izeta Hodžića.
„Ovaj ugovor jedan je u nizu ugovora koje smo potpisali sa dobavljačima realizujući tako, sve uspješnije, prvu fazu dokapitalizacije i modernizacije rudnika u sastavu Koncerna. Sa već ugovorenih 121 milion vrijednih poslova koji će značajno doprinijeti povećanju proizvodnje uglja, sigurnosti i humanizaciji rada u rudnicima te poboljšanju standarda rudara, uz planirana ulaganja novih 83 miliona KM EPBiH će u kratkom periodu u dokapitalizaciju i modernizaciju rudnika uložiti više od 200 miliona KM vlastitih sredstava. Sva ta ulaganja su usmjerena, prije svega, na humanizaciju rada u rudnicima i poboljšanje standarda rudara a plodovi toga su već vidljivi,“ konstatovao je generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić.