Kinezi zainteresovani za zajedničku izgradnju bloka 8 u TE „Kakanj“

članovi delegacije kineske energetske kompanije CNEEC, kineska nacionalna energetska koroporacija, predvođeni zamjenikom predsjednika gospodinom He Goneqijem posjetili su danas, 30. maja, JP Elektroprivreda BiH gdje su razgovarali sa generalnim direktorom dr. Elvedinom Grabovicom i njegovim saradnicima.

članovi  delegacije kineske energetske kompanije CNEEC, kineska nacionalna energetska koroporacija, predvođeni zamjenikom predsjednika gospodinom He Goneqijem posjetili su danas, 30. maja, JP Elektroprivreda BiH gdje su razgovarali sa generalnim direktorom dr. Elvedinom Grabovicom i njegovim saradnicima.
Tema višečasovnog razgovora bila je mogućnost saradnje u realizaciji novog investicionog ciklusa EPBiH sa akcentom na izgradnju bloka 8 u TE „Kakanj“ instalisane snage 300 MW. Istaknuto je da CNEEC ima podršku kineske Vlade i kinskih banaka koje se, prevshodno, bave finansiranjem ovakvih investicionih poduhvata u inostranstvu.
Nakon završenih razgovora, u kojima je izražena zainteresovanost za kineskim učešćem u realizaciji investicije u Kaknju, kineska delegacije je posjetila TE „Kakanj“ i TE „Tuzla“ u kojoj je planirana izgradnja novog, zamjenskog bloka 7 instalisane snage 450 MW.