VE Podveležje

VE
Podveležje 1

Vjetroelektrana "Podveležje 1", prva u vlasništvu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući instalisanoj snazi značajno povećava udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u sistemu Elektroprivrede BiH.

  • Lokacija objekta: Podveležje-Mostar, područje Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Tip objekta: vjetroelektrana sa 15 vjetroagregata
  • Instalirana snaga: 48 MW
  • Godišnja proizvodnja: 130 GWh
VE "Podveležje 1" se sastoji od 15 proizvodnih jedinica/vjetroagregata čija pojedinačna instalisana snaga iznosi 3,2 MW, a ukupna instalisana snaga objekta je 48 MW. Planirana godišnja proizvodnja objekta VE "Podveležje 1" je 130 GWh.
 
Proizvodnja i predaja električne energije elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine obavlja se u skladu sa propisima koji uređuju područje energetike i obnovljivih izvora energije.
  
Vjetroagregati su priključeni na transformatorsku stanicu TS 110/30 kV Podveležje, a prenos el. energije u elektroenergetski sistem se vrši preko dalekovoda DV 110kV MOSTAR 2 i DV 110kV HE JABLANICA.