Hidroelektrana
„Kovanići“

Lokacija objekta: rijeka Bosna, područje Zeničko-dobojskog kantona
Tip objekta: protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 9,1 MW
Godišnja  proizvodnja: 46,2 GWh

Investicija

Investicija: 38,8 miliona EUR
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta  

Okončane aktivnosti:

  • Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima
  • Studija ekonomske opravdanosti i zahtjev za dodjelu koncesije
  • Objavljen poziv za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta

Aktivnosti koje su u toku:

  • Izradu idejnog projekta

Predstojeće aktivnosti: 

  • Priprema i raspisivanje javnog poziva za reviziju idejnog projekta, izrada studije nultog stanja i studije uticaja na okoliš, evaluacija ponuda i izbor konsultanta