Hidroelektrana
„Vranduk“

Lokacija objekta: rijeka  Bosna, područje Grada Zenica
Tip objekta - protočna derivaciona elektrana
Instalirana snaga: 19,63 MW
Godišnja proizvodnja: 102 GWh 

Investicija

Investicija: 142,9 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta

Okončane aktivnosti:

 • Idejni projekat - Energoinvest d.d. Sarajevo (Lider), IPSA Institut Sarajevo i POYRY Energy GmbH Wien, 2010.
 • Potpisan Ugovor o pružanju konsultantskih usluga (Internacionalni konsultant Banke) - Studio Ing. G. Pietrangeli S.r.l. Italija
 • Izrađen "Plana upravljanja" za održavanje Nacionalnog spomenika Stari grad Vranduk - Ecoplan d.o.o. Mostar 
 • Potpisan Ugovor o projektovanju, isporuci opreme, izgradnji i puštanju u pogon sa ugovaračem JV Strabag/Končar
 • Potpisan Ugovor za stalnog Yellow FIDIC Inženjera za HE "Vranduk" – AECOM
 • Potpisan Ugovor o koncesiji
 • Ishodovano je načelno odobrenje za građenje čime su ostvareni uslovi za početak pripremnih radova na gradilištu
 • Otvoreno je gradilište

Aktivnosti koje su u toku:

 • Glavni projekt paketi 1 i 3 dostavljeni su na reviziju
 • U toku je revizija Glavnog projekta od strane Delegiranog FIDIC Inženjera (SP) i domaćeg revidenta EI
 • U toku su pripremni radovi na gradilištu u skladu sa Načelnim odobrenjem za građenje:
  - raščišćavanje gradilišnog područja
  - pristupni putevi gradilištu
  - gradilišni platoi
  - pripremni radovi u koritu rijeke na izgradnji pomoćnog objekta zagata brane prve faze radi skretanja rijeke
  - izgradnja privremene TS – za gradilišni priključak 
Predstojeće aktivnosti:
 • Ishodovanje dozvole za građenje i početak radova u skladu sa odobrenjem
 • Proizvodnja, isporuka i montaža opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje i puštanje u pogon postrojenja