Javni poziv za izvođenje pregleda efikasnosti utroška električne energije kod industrijskih kupaca koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

02. juli 2020.
Javni poziv za dostavu ponuda za otkup sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
Dokumentacija za učešće
30. juni 2020.
Informisanje i oglašavanje u štampanim medijima – novinama
Poziv za dostavu ponuda
Nema obavijesti