Javni poziv za izvođenje pregleda efikasnosti utroška električne energije kod industrijskih kupaca koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

09. mart 2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-30-3-31/23
Nabavka plotera A0 za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Obavještenje o nabavci
30. januar 2023.
Poziv zainteresovanim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina - zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana
22. august 2022.
Poziv za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije na području Bosne i Hercegovine, Ref. No. OI-VE-22/T-01 22.08.2022
Nema obavijesti