Male hidroelektrane

Male
hidroelektrane

Ukupna instalirana snaga mHE EPBiH je cca14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar EPBiH (Pogon Bihać, Pogon Tuzla i Pogon Sarajevo).

U vlasništvu  JP Elektroprivreda  BiH  je sedam malih  hidroelektrana (mHE "Una Kostela" - Bihać, mHE "Krušnica" Bosanska Krupa, mHE "Bihać" Bihać, mHE "Modrac" Lukavac, mHE "Sniježnica" Teočak, mHE „Osanica“ Goražde i brana mHE „Bogatići“ Trnovo) ukupne instalirane snage cca 14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar EPBiH (Pogon Bihać, Pogon Tuzla i Pogon Sarajevo).

Instalirana snaga malih hidroelektrana:

  • mHE "Una Kostela": 10,136 MW  (4 x 2.534 kW)
  • mHE "Krušnica":   0,46 MW  (2 x 230 kW)
  • mHE "Bihać":   0,16 MW    (1 x 160 kW)
  • mHE "Modrac":  1,898 MW  (1 x 1.898 kW)
  • mHE "Sniježnica":  0,422 MW  (275kW+147kW)
  • mHE "Osanica":  1,084 MW   (2 x 542 kW)
  • mHE "Bogatići" Trnovo:  (EPBIH je vlasnik brane sa akumulacijom)