Termoelektrana
“Tuzla”

Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine.

Instalirana snaga: 740 MW (bez blokova 1 i 2)
Predviđena godišnja proizvodnja električne energije: 2.316,30 GWh
 
Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine, puštanjem u pogon Bloka 1,  snage 32 MW. Povećanje instalirane snage TE „Tuzla“ slijedi izgradnjom i puštanjem u pogon ostalih proizvodnih jedinica: 
 • 1963. godine Blok 1 (snaga 32 MW) - van pogona
 • 1964. godine Blok 2 (snaga 32 MW) - van pogona
 • 1967. godine Blok 3 (snaga 100 MW)
 • 1971. godine Blok 4 (snaga 210 MW)
 • 1974. godine Blok 5 (snaga 200 MW)
 • 1978. godine Blok 6 (snaga 230 MW)

Blokovi 1 i 2 su trajno stavljeni van pogona. Električnu energiju TE "Tuzla" proizvodi u termoblokovima 3, 4, 5 i 6. 

U  poslijeratnom periodu izvršena je:

 • sanacija i modernizacija Bloka 3 (100 MW) i Bloka 4 ( 210 MW)
 • revitalizacija  Bloka 5 (200 MW)
 • revitalizacija i povećanje snage Bloka 6 sa 215 na 230 MW

Realizacijom navedenih investicija postignuti su značajni tehnološki, ekološki i ekonomski efekti. Izvršena je zamjena elektrofiltera novim, čime je emisija prašine po bloku svedena na nivo evropskih  normi. Zamjenom automatike, rekonstrukcijom i modernizacijom na kotlovskim postrojenjima i saniranjem elektropostrojenja, radni vijek blokova produžen je za narednih 15 godina i  značajno je povećana pouzdanost postrojenja.

Pored proizvodnje električne energije za potrebe EES, TE "Tuzla" proizvodi i isporučuje:

 • toplotnu energiju za sisteme daljinskog grijanja  gradova Tuzle i Lukavca,
 • tehnološku paru za potrebe industrije i
 • industrijsku vodu za bližu okolinu.

Proizvodna postrojenja Termoelektrane «Tuzla» su projektovana za rad sa ugljevima ugljenog bazena Kreka – Banovići, najvećeg u Bosni i Hercegovini, koji raspolaže značajnim geološkim rezervama lignita i mrkog uglja, koje omogućavaju pouzdano i dugoročno snabdijevanje Termoelektrane "Tuzla" ugljem potrebnog kvaliteta.

Termoelektrana
“Kakanj”

Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine.

Instalirana snaga: 450 MW (bez blokova 1,2,3 i 4)
Predviđena godišnja proizvodnja električne energije: 2.003,157 GWh 
 
Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine, puštanjem u pogon  blokova 1 i 2. Povećanje instalirane snage TE "Kakanj" slijedi izgradnjom i puštanjem u pogon ostalih proizvodnih jedinica:
 
 • 1956. godine Blok 1 (snage 32 MW) - van pogona
 • 1956. godine Blok 2 (snage 32 MW) - van pogona
 • 1960. godine Blok 3 (snage 32 MW) - van pogona
 • 1960. godine Blok 4 (snage 32 MW) - van pogona  
 • 1969. godine  Blok 5 (snaga 110 MW) 
 • 1977. godine  Blok 6 (snaga 110 MW)
 • 1988. godine  Blok 7 (snaga 230 MW)
Blokovi 1, 2, 3 i 4 su stavljeni van pogona. Električnu energiju TE „Kakanj“ proizvodi u termoblokovima 5, 6 i 7. 

U poslijeratnom periodu izvršena je: 

 • rekonstrukcija i modernizacija blokova 5 i 6  (110 MW),
 • djelomična rekonstrukcija Bloka 7 (230 MW) i rashladnog sistema blokova 5 i 6 – prelazak s poluotvorenog na zatvoreni sistem hlađenja.

Realizacijom navedenih investicija proizvodni vijek postrojenja produžen je za 15 godina, poboljšana je pogonska spremnost, povećan stepen korisnog djelovanja i smanjena emisija polutanata.

Pored proizvodnje električne energije za potrebe EES, TE «Kakanj»  proizvodi i isporučuje:

 • toplotnu energiju za daljinsko grijanje grada Kaknja,
 • šljaku i pepeo Tvornici cementa „Kakanj“.
Termoelektrana «Kakanj» smještena je  na lijevoj obali rijeke Bosne, pet kilometara uzvodno od grada Kaknja, u srednjobosanskom ugljenom bazenu, koji ima značajne geološke rezerve mrkog uglja.