Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju HE ¨Vranduk¨

U toku je Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju kompanija i konzorcija za izgradnju HE ¨Vranduk¨. S obzirom na veliko interesovanje, prvobitni rok (17.april 2014. godine) produžen je do 29. aprila 2014. godine, do 12.00 sati. Zaključno sa 02.04. 2014. godine, 39 kompanija je otkupilo pretkvalifikacionu dokumentaciju. Nakon okončanja roka, izvršiće se evaluacija pristiglih aplikacija, a aplikanti koji se pretkvalifikuju, u maju tekuće godine dobiće zahtjev za dostavu ponuda.

 Projekat HE ¨Vranduk¨ se finansira iz vlastitih i sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Kreditni aranžman sa EBRD-om je  potpisan i operativan, a u toku je i proces odobravanja finansiranja projekta od strane EIB-a. Ukupna vrijednost HE ¨Vranduk¨ je 127 miliona KM. 

Pripremni i istražni radovi  za izradu glavnog projekta HE ¨Vranduk¨ su u toku. Tokom istraživanja vršiće se oko 40 istražnih bušotina na pregradnom profilu, ulaznoj građevini, strojari kao i duž buduće akumulacije HE ¨Vranduk¨.

 Cilj istraživanja je priprema sveobuhvatne geološko-geotehničke, geofizičke i seizmološke podloge kako bi projektant glavnog projekta HE ¨Vranduk¨  mogao u što kraćem roku po ulasku u posao stvoriti uslove za početak izgradnje.

Okončana je prva i pokrenuta druga faza eksproprijacije nekretnina na lokaciji izgradnje HE ¨Vranduk¨ na području Općine Zenica.

HE ¨Vranduk¨ je važna s aspekta zaštite okoliša i stabilnosti sistema, povećanja proizvodnje i pouzdanosti u snabdijevanju.kupaca električnom energijom.

Izgradnja  hidroelektrane  otvara  mogućnost zapošljavanja domaće radne snage, posebno građevinske operative dok period  eksploatacije objekta omogućava otvaranje novih radnih mjesta i raspodjelom raznih vrsta naknada, poticaj za razvoj lokalne zajednice i FBiH.

Dodatne informacije o pozivu za pretkvalifikaciju dostupne su na web stranici JP Elektroprivreda BiH:
http://www.elektroprivreda.ba/stranica/hidroelektrana-vranduk