Objavljen Javni konkurs za članove Uprave-Generalnog direktora

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo objavilo je 14.10.2015. godine, Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora.

 

 

Konkurs je objavljen na osnovu Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Konkursa, broj: NO-29697/15-4./5.1. od 09.10.2015.godine.


Javni konkurs za članove Uprave - Generalnog direktora  dostupan je na http://www.elektroprivreda.ba/upload/documents/Javni_konkurs_za_generalnog_direktora_i_clanove_Uprave%20EP.pdf

 

Sarajevo, 15.10.2015.