Zakazana Trideset i osma (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.03.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu  Skupštine je donošenje Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, donošenje Odluke o  razrješenju  članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani  i  donošenje Odluke o izboru i imenovanju  članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.
Između ostalih odluka, Skupština će razmatrati i donošenje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja: RU “Kreka“, RMU „Kakanj“, RMU „Abid Lolić“ Travnik- Bila, RMU „Breza“ i RMU „Đurđevik“.
 
Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i osme (vanredne),  Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja

 Sarajevo, 08.03.2016.