Obavještenja

29. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje- Odluka o sazivanju Šezdesete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta