Obavještenja

03. septembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta_Odluka o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine
26. juli 2018.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti