Obavještenja

26. juli 2018.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
20. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Izvještaj o dogadjaju_odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
04. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Sklupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta