Pogodnost za kupce, korisnike usluge e-računa

Kupci JP Elektroprivreda BiH iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usuge, a opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.

Za razliku od korisnika e-računa, kupcima iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, koji se snabdijevaju po osnovu univerzalne usluge i kojim se ispostavlja printani račun, rok plaćanja ispostavljenog računa je 15 dana od datuma očitanja mjernog uređaja. 

Više informacija  o usluzi e-račun dostupno je na http://www.elektroprivreda.ba/stranica/e-racun