Odluke

31. mart 2016.
Odluke sa Trideset i osme Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održane 29.03.2016. godine
Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred privatnog kapitala radi gubitka povjerenja dioničara
Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred privatnog kapitala
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD - 17-11500-5.b)/10; br. SD -35941/13-27/3.b); br. SD-2431/14-30/4.a) i br. SD-2679/15-34/3.b)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD - 14967/11-21/4.b); br. SD-35941/13-27/4.b) i br. i br. SD-2679/15-34/4.b);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD – 16205/14-32/5.b);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik, br. SD -14967/11-21/4.d); br. SD – 35941/13-27/4.d); br. SD-2431/14-30/4.b), br. SD -2679/15-34/4.d);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. - Travnik-Bila, br. SD -14967/11-21/4.f); br. SD – 35941/13-27/4.f); br. SD -2679/15-34/4.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza br. SD-14967/11-21/4.e., br.SD-35941/13-27/4e. i br. SD-2679/15-34/4.e
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik- Bila
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
27. februar 2015.
Odluke sa Trideset i četvrte Skupštine Društva, održane 26.02.2015. godine
Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2015. - 2017. godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-17-11500-5.a)/10, br SD-35941/13-27/3.a) i br SD-2431/14 -30/4. c).
Odluka o izmjenama dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b) i br SD-2431/14 -30/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-17-11500-5.c)/10 i br SD-35941/13-27/3.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-17-11500-5.d)/10 i br SD-35941/13-27/3.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-17-11500-5.e)/10 i br SD-35941/13-27/3.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-17-11500-5.f)/10, br SD-35941/13-27/3.f) i br SD-2431/14-30/4.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-17-11500-5.g)/10 i br SD-35941/13-27/3.g)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) i br SD-35941/13-27/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b) i br SD-35941/13-27/4.b)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) i br SD-35941/13-27/4.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-14967/11-21/4.d), br SD-35941/13-27/4.d) i br SD-2431/14-30/4.b).
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza br. SD-14967/11-21/4.e) i br. SD-35941/13-27/4.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-14967/11-21/4.f) i br SD-35941/13-27/4.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-14967/11-21/4.g) i br SD-35941/13-27/4.g)
Odluka o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, broj: SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011.g., broj:SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012.godine i broj:SD-35941/13-27/7. od 31.01.2013.godine