Odluke

26. septembar 2013.
Odluke sa Dvadeset i devete Skupštine Društva, održane 26.09.2013. godine
Odluka o rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora
31. januar 2013.
Odluke sa Dvadeset i sedme Skupštine Društva, održane 31.01.2013. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Zenica 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Kreka 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem ZD RMU Abid Lolić 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem ZD RU Gračanica 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU d.o.o. Zenica 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Kreka 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU RMU Breza 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Abid Lolić 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Gračanica 2011
Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima-rudnicima uglja
Odluka o donošenju Plana poslovanja za period 2013. - 2015. godina
26. juni 2012.
Odluke sa Dvadeset i šeste Skupštine Društva održane 26.06.2012. godine
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu