Odluke

29. decembar 2017.
Odluke sa Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva, održane 28.12.2017. godine
Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2018- 2020. godina
Poslovnik o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD - 34769/15 – 37/5, broj: SD – 16756/16 – 40/4.2. i broj: SD – 26072/16 – 41./4.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b), broj SD-2679/15-34/4.b. i broj SD-5211/16-38/5.b.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b)., broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-38/5.d.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o.-Bila-Travnik broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla broj SD-16205/14-32/5.b). i broj SD-5211/16-38/5.c.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o.- Zenica broj SD-16205-14-32/5.d) i broj SD-26072/16-41./3.,
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o.-Breza broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o.-Kakanj broj SD-5211/16-38/6.b.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b)
26. oktobar 2017.
Odluke sa Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, održane 26.10.2017. godine
Odluka o rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
04. januar 2017.
Odluke sa Četrdeset i četvrte Skupštine, održane 30.12.2016. godine
Odluka o donošenju Plana poslovanja za period 2017. - 2019. godina
07. decembar 2016.
Odluke sa Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva, održane 06.12.2016. godine
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u TTU energetik d.o.o. Tuzla
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a), br. SD-35941/13-27/4.a) i br SD-2679/15-34/4.a
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c), br SD-35941/13-27/4.c) i SD-2679/15-34/4.c.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-16205/14-32/5.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-16205/14-32/5.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-16205/14-32/5.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila, br SD-16205/14-32/5.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj SD-2431/14-30/3.f). i broj SD-14747/15-35/5.b
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, broj SD-2431/14-30/3.e) i SD-14747/15-35/5.d.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c) i broj SD-14747/15-35/5.c.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, broj SD-2431/14-30/3.a). i SD-14747/15-35/5.e.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj SD-2431/14-30/3.b). i SD-14747/15-35/5.a.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-2431/14-30/3.d). i SD-14747/15-35/5.f.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf-Uskoplje, broj SD-2431/14-30/3.g) i SD-14747/15-35/5.g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-5211/16-38/6.c., br SD-16756/16-40/4.1. i br SD-26072/16-41./6
Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo radi podnošenja ostavke
Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala