Hidroelektrana „Grabovica“

Lokacija objekta - rijeka Neretva, Hercegovačko - neretvanski kanton