Plan
nabavki

U ovom dijelu možete naći Plan nabavki roba/radova/usluga za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021.g. u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - djelatnost distribucije
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - Djelatnost proizvodnje
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - Djelatnost distribucije
Odluka o usvajanju dopune i izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - Djelatnost proizvodnje
Odluka o usvajanju dopune i izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - Djelatnost proizvodnje
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju dopune Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Odluka o usvajanju dopune i izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za djelatnos proizvodnje i djelatnost snabdijevanja
Odluka o usvajanju dopune Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za djelatnost distribucije električne energije
Plan nabavki za 2021 godinu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo