Odluke
po sistemu kvalifikacija

20. septembar 2023.
Nabavka biomase
Odluka o rezultatu pretkfalifikacije
05. septembar 2023.
Nabavka biomase
Odluka o kvalifikaciji
05. septembar 2023.
Nabavka biomase
Odluka o rezultatu predkvalifikacije
22. august 2023.
Topljivi ulošci
Odluka o rezulatau predkvalifikacije
22. august 2023.
Topljivi ulošci
Odluka o rezulatau predkvalifikacije
22. august 2023.
Limitatori
Odluka o rezulatau predkvalifikacije
22. august 2023.
Nabavka limitatora i automatskih instalacionih prekidača
Odluka o rezulatau predkvalifikacije
16. august 2023.
Nabavka AB stubova
Odluka o kvalifikaciji
14. august 2023.
Nabavka biomase
Odluka o rezultatima pretkvalifikacije
11. august 2023.
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača
Odluka o kvalifikaciji
12. juli 2023.
Nabavka hemikalija za tretman otpadnih voda
Odluka o rezultatu pretkvalifikacije
12. juli 2023.
Nabavka LUEL lož ulja
ODluka o rezultatu pretkvalifikvalifikacije
07. juli 2023.
Nabavka topljivih uložaka niskonaponskih visokoučinskih osigurača
Odluka o kvalifikaciji
25. maj 2023.
Nabavka uglja asortimana Lignit za TET
Odluka o rezultatu pretkvalifikacije
19. maj 2023.
Sistem kvalifikacije-nabavka lož ulja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podužnice Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-10-2-167/23
15. maj 2023.
Spojna i ovjesna oprema za samonosive srednjenaponske kablove
Odluka o kvalifikaciji
15. maj 2023.
Nabavka topljivih uložaka niskonaponskih visokoučinskih osigurača i odgovarajuća postolja za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-7-2-159/23
15. maj 2023.
Nabavka topljivih uložaka niskonaponskih osigurača tipa D i odgovarajuća postolja za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-6-2-155/23
15. maj 2023.
Nabavka topljivih uložaka visokonaponskih osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-8-2-160/23
15. maj 2023.
NAbavka limitatora i automatskih instalacionih prekidača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE
18. april 2023.
Nabavka uglja asortimana Lignit za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-135/23
18. april 2023.
Nabavka uglja asortimana Mrki za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla i Termoelektrana Kakanj
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-5-2-136/23
05. april 2023.
Nabavka betonskih cijevi
Odluka o kvalifikaciji
31. mart 2023.
Nabavka drvenih stubova
Odluka o kvalifikaciji
28. mart 2023.
Sistem kvalifikacije-nabavka biomase (piljevine i sječke, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe podružnica TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-3-2-112/23
03. mart 2023.
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-8-8-83/23
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-8-8-83/23
03. mart 2023.
Nabavka hemikalija za tretman otpadnih voda, rashladnih voda i voda daljinskog sistema grijanja za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-82/23
23. decembar 2022.
Nabavka niskosupornog mazuta
Odluka o rezultatu pretkfalifikacije
20. decembar 2022.
Nabavka betonskih cijevi
Odluka o kvalifikaciji
14. decembar 2022.
Nabavka tehničkih hemikalija
Odluka o rezultatu kvalifikacije
12. decembar 2022.
Nabavka dizel goriva
Odluka o kvalifikaciji
07. decembar 2022.
Nabavka hidratisanog kreča
Odluka o kvalifikaciji
23. novembar 2022.
Kamionaski prevoz uglja
Odluka o kvalifikaciji
15. novembar 2022.
Nabavka spojne i ovjesne opreme za niskonaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Odluka o kvalifikaciji
10. novembar 2022.
nabavka tehničkih hemikalija
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije
04. novembar 2022.
Nabavka drvenih stubova
Odluka o kvalificiranosti
04. novembar 2022.
Nabavka energetskih transformatora
Odluka o kvalifikaciji kandidata
17. oktobar 2022.
Sistem Kvalifikacije za usluge kamionskog prevoza uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-2-7-2-392/22
11. oktobar 2022.
Kablovske završnice spojnice i adapteri
Odluka o kvalifikaciji
22. septembar 2022.
Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajev
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-6-2-359/22
22. septembar 2022.
Nabavka drvenih stubova
Odluka o uspostavljanju kvalifikacije
26. august 2022.
Nabavka 600.000 tona mrkog uglja
Odluka o rezultatima pretkvalifikacije
07. juli 2022.
Nabavka srednjenaponskih rastavljača
Odluka o kvalifikaciji
30. juni 2022.
Nabavka čeličnih konzola
Odluka o kvalifikaciji
22. juni 2022.
Nabavka dizel goriva
Odluka o rezultatu predkvalifikacije
22. juni 2022.
Nabavka niskosumpornog mazuta
Odluka o sistemu kvalifikacije
27. maj 2022.
Nabavka energetskih transformatora
Odluka o kvalifikaciji
11. maj 2022.
Sistem kvalifikacije za nabavku dizel goriva za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u periodu 2022-2025 godina
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-3-2-191/22
11. maj 2022.
Sistem kvalifikacije za nabavku niskosumpornog mazuta (do 1% sumpora) za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u periodu 2022-2025 godina
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-2-2-190/22
01. april 2022.
Betonske cijevi
Odluka o kvalifikaciji
01. april 2022.
Nabavka AB stubova
Odluka o kvalifikaciji
21. mart 2022.
Nabavka armirano betonskih nogara
Odluka o kvalifikaciji kandidata
22. februar 2022.
Nabavka spojne i ovjesne opreme za niskonaponske nadzemne vodove
Odluka o kvalifikaciji
22. februar 2022.
Nabavka spojne i ovjesne opreme
Odluka o kvalifikaciji
11. februar 2022.
Nabavka materijala i opreme
Odluka o izboru
11. februar 2022.
Nabavka materijala i opreme
Odluka o izboru
10. novembar 2021.
Nabavka užadi za nadzemne vodove
Odluka o kvalifikacji
10. novembar 2021.
Nabavka čeličnih konzola
Odluka o kvalifikaciji
26. oktobar 2021.
Nabavka niskonaponskih energetskih kablova
Odluka o kvalifikaciji
24. septembar 2021.
Nabavka čeličnih konzola
Odluka o kvalifikaciji
22. septembar 2021.
Nabavka užadi za nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-14-2-365/21
11. juni 2021.
Nabavka čeličnih konzola, nosača, obujmica i drugih čeličnih elemenata za potrebe elektrodistributivnih podružnice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-13-2-208/21
31. maj 2021.
Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova
Odluka o kvalifikaciji
31. maj 2021.
Nabavka odvodnika prenapona
Odluka o kvalifikaciji
31. maj 2021.
Nabavka kompozitnih polimernih izolatora
Odluka o kvalifikaciji
27. maj 2021.
Materijal za uzemljenje
Odluka o kvalifikaciji
27. maj 2021.
Nabavka kompozitnih polimernih izolatora
Odluka o kvalifikaciji
12. maj 2021.
SN SF6 blokovi
Odluka o kvalifikaciji
29. april 2021.
Nabavka kablovskog pribora
Odluka o kvalifikaciji kandidata
29. april 2021.
Nabavka plastične opreme
Odluka o kvalifikaciji
28. april 2021.
Nabavka kablovskih stopica i čahura
Odluka o kvalifikaciji
28. april 2021.
Nabavka spojne i ovjesne opreme
Odluka o kvalifikaciji kandidata
27. april 2021.
Nabavka SN energetskih kablova
Odluka o kvalifikaciji
29. mart 2021.
Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-12-2-109/21
26. mart 2021.
Nabavka odvodnika prenapona za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-11-2-108/21
26. mart 2021.
Nabavka kompozitnih polimernih izolatora za potrebe elektrodistributivnih poodružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-10-2-106/21
10. mart 2021.
Nabavka plastične opreme za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-9-2-76/21
05. mart 2021.
Nabavka kablovskih stopica i čahura za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-8-2-69/21
03. mart 2021.
Nabavka spojne i ovjesne opreme za srednjenaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-6-2-63/21
03. mart 2021.
Nabavka kablovskog pribora za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-5-2-62/21
03. mart 2021.
Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-7-2-64/21
03. mart 2021.
Uspostava sistema kvalifikacije za niskonaponske energetske kablove za period od tri godine.
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-3-2-15/21
26. februar 2021.
Nabavka betonskih cijevi
Odluka o kvalifikaciji
26. februar 2021.
Nabavka armirano-betonskih stubova
Odluka o kvalifikaciji
12. januar 2021.
Uspostava sistema kvalifikacije za niskonaponske energetske kablove za period od tri godine.
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-3-2-15/21
08. januar 2021.
Nabavka spojne i ovjesne opreme za niskonaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-4/21
06. januar 2021.
Nabavka Oracle Advenced Customer podrške
Odluka o kvalifikaciji
30. decembar 2020.
Lot 6-Nabavka armirano betonskih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-2-2-390/20
30. decembar 2020.
Lot 8-Nabavka betonskih cijevi za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-4-2-392/20.
30. decembar 2020.
Lot 10- Nabavka armirano -betonskih nogara za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacija 986-0-1-3-2-391/20.
06. novembar 2020.
Nabavka niskosumpornog mazuta
Odluka o kvalifikaciji
06. novembar 2020.
Nabavka dizel goriva za potrebe podružnica TET, TEK i HEN
Odluka o kvalifikaciji
06. novembar 2020.
Nabavka LUEL Lož Ulja
Odluka o sistemu kvalifikacije
Nema odluka