Odluke
po sistemu kvalifikacija

02. septembar 2020.
Odluka o kvalifikaciji kandidata u sistemu kvalifikacije u postupku javne nabavke LUEL Lož ulja za potrebe podružnica TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi
Odluka o kvalifikaciji
30. april 2020.
Nabavka LUEL lož ulja
Odluka o kvalifikaciji kandidata
27. april 2020.
u postupku nabavke dizel goriva za potrebe podružnica TE Tuzla, TE Kakanj, He na Neretvi
Odluka o kvalifikaciji kandidata
27. april 2020.
Nabavka Nalco hemikalija
Odluka o prtkvalifikaciji
05. mart 2020.
Nabavka tehničkih hemikalija
Odluka o kvalifikaciji kandidata
13. decembar 2019.
NABAVKA TEHNIČKIH HEMIKALIJA ZA POTREBE JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO, PODRUŽNICE TERMOELEKTRANA TUZLA I TERMOELEKTRANA KAKANJ
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-3-2-384/19
31. oktobar 2019.
u postupku nabavke dizel goriva za potrebe podružnica TE Tuzla, TE Kakanj, He na Neretvi
Odluka o kvalifikaciji kandidata
08. juli 2019.
u postupku nabavke niskosumpornog mazuta(1%sumpora) za potrebe TE Tuzla
Odluka o kvalfikaciji kandidata
Nema odluka