Odluke
po sistemu kvalifikacija

31. oktobar 2019.
u postupku nabavke dizel goriva za potrebe podružnica TE Tuzla, TE Kakanj, He na Neretvi
Odluka o kvalifikaciji kandidata
08. juli 2019.
u postupku nabavke niskosumpornog mazuta(1%sumpora) za potrebe TE Tuzla
Odluka o kvalfikaciji kandidata
Nema odluka