Hidroelektrana „Salakovac“

Izgradnja Hidroelektrane trajala je od početka 1977. godine do decembra 1981. godine. HE „Salakovac“ je uključena u elektroenergetski sistem sa 220 kV dalekovoda: HE „Salakovac- Kakanj“ i HE „Salakovac – Mostar 3“.