Male hidroelektrane

U vlasništvu JP Elektroprivreda BiH je osam distributivnih hidroelektrana, ukupne instalisane snage 13 MW. Malim hidroelektranama upravljaju distributivni dijelovi JP EP BiH.