Delegacija Japana u posjeti JP EPBiH

Delegacija Japana koju je predvodio Mr. Satoru Watanabe, rukovodilac sektora za centralnu i jugoistočnu Evropu ispred Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije Japana i Yoshiaki Makino, prvi sekretar Ambasade Japana i šef Odjela za ekonomsku saradnju posjetila je 14. marta Javno preduzeće Elektroprivredu Bosne i Hercegovine gdje su se susreli sa predstavnicima JP EPBiH na čelu sa mr. Amilom Kamenicom izvršnim direktorom za kapitalne investicije.

Delegacija Japana u posjeti  JP EPBiH

 

Delegacija Japana koju je predvodio Mr. Satoru Watanabe, rukovodilac sektora za centralnu i jugoistočnu Evropu ispred Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije Japana  i Yoshiaki  Makino,  prvi sekretar Ambasade Japana i šef Odjela za ekonomsku saradnju  posjetila je  14. marta Javno preduzeće Elektroprivredu Bosne i Hercegovine  gdje su se susreli  sa  predstavnicima JP EPBiH na čelu sa mr.  Amilom Kamenicom Izvršnim direktorom za kapitalne investicije. 
Povod  za posjetu  JP EPBiH  je zainteresovanost  Vlade Japana  za ulaganje  u elektroenergetski  sektor  i ispitivanje mogućnosti  za odobravanja novih ODA zajmova Bosni i Hercegovini.
Sagovornici su razmijenili informacije o mogućnostima za uspostavu konkretnih odnosa u realizaciji planiranih projekata JP EPBiH  pri čemu su gosti iz Japana  upoznali predstavnike  JP EPBiH o mogućnostima investiranja  u elektroenergetski  sektor putem programa  dugoročnih  razvojnih kredita pod povoljnim uslovima.
članovi menadžmenta JP EPBiH iskazali su interes za saradnju u oblasti izgradnje proizvodnih objekata,  prije svega  izgradnje novog bloka u termoelektrani  Tuzla i termoelektrani Kakanj.
Osim za  izgradnju elektroenergetskih objekata,  Vlada Japana je zainteresovana za kreditiranje   projekata koji se odnose na  odsumporavanje  i revitalizaciju objekata kojima ističe životni vijek.
Sastanku su prisustvovali  i Edin Mujagić,  izvršni direktor za ekonomske poslove,  Emir Aganović pomoćnik generalnog direktora  za razvoj,  Sabaheta  Sadiković,  direktorica Jedinice za implementaciju  projkata PIU (Project Implementation Unit) i  Jusuf Merić,  rukovodilac Sektora za pripremu i izgradnju termoelektrana.