Za 20. april, zakazana 25. Skupština JP Elektroprivreda BiH

Na osnovu Zakona o privrednim društvima FBiH i Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, Nadzorni odbor JP EPBiH sazvao je Dvadeset petu Skupštinu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja će se održati 20. aprila 2012. godine u prostorijama Energoinvesta d.d. Sarajevo u ulici Hamdije čemerlića broj 2, s početkom u 11 sati.

Za 20. april,  zakazana 25. Skupština  JP Elektroprivreda BiH

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima FBiH i Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, Nadzorni odbor JP EPBiH sazvao je  Dvadeset petu  Skupštinu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine,  koja će se  održati   20. aprila 2012. godine  u prostorijama Energoinvesta d.d. Sarajevo u ulici Hamdije čemerlića broj 2, s početkom u 11 sati.

Za dnevni red  25. Skupštine  JP EPBiH predložene su slijedeće tačke: 
- Izbor radnih tijela Skupštine dioničara Društva - Predsjednika , zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
- Donošenje Statuta o dopunama Statuta JP EPBiH;
- Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja JP EPBiH;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP EPBiH;
 -Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice  zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu broj SD 14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine JP EPBiH imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Materijali su dioničarima odnosno punomoćnicima dostupni na uvid u poslovnoj zgradi Društva - ul.Zmaja od Bosne 49 Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati u periodu od objavljivanja do dana održavanja Skupštine i na web stranici JP EPBiH-  www.elektroprivreda.ba