11 kvalificiranih kandidata za zajedničko ulaganje u Blok 7 TE " Tuzla"

Nakon izvršenog pregleda i ocjene pretkvalifikacionih prijava u Prvoj fazi postupka izbora kvalificiranih kandidata - podnosilaca prijava za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW u Termoelektrani " Tuzla", Javno preduzeće Elektroprivreda BiH proglasila je 11 kompanija kvalificiranim kandidatima - podnosiocima prijava. Izborom kvalificiranih kandidata okončana je Prva faza izbora projektnog partnera.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene pretkvalifikacionih prijava u Prvoj fazi postupka izbora kvalificiranih kandidata  - podnosilaca prijava za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW u Termoelektrani  " Tuzla", Javno preduzeće Elektroprivreda BiH proglasila  je 11 kompanija kvalificiranim kandidatima  - podnosiocima  prijava.

Izborom kvalificiranih kandidata okončana je Prva faza izbora projektnog partnera.

 

Izabrane su kompanije:

1. China Machinery Engineering Corporation, Kina
2. Harbin Electric International Co. Ltd. Kina
3. Konzorcij China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI, Kina (član)
4. SEPCO Electric Power Construction Corporation, Kina
5. MVM OVIT National Power Line Company Ltd. Mađarska
6. Konzorcij SEPCO III Electric Power Construction Corporation (lider), Kina i HTG Development Group Co. Ltd. Kina (član) i Shandong Electric Power Engineerging Consultind Institute Corp. Ltd. Kina (član)
7. Cobra Instalatciones y Servicios S.A. Madrid, Španija
8. SIEMENS A.G. Njemačka
9. Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret A.S. Turska
10. Konzorcij TOSHIBA Corporation, Japan (lider), RAFAKO S.A. Poljska (član) i Hrvatska elektroprivreda d.d. Hrvatska (član)
11. HITACHI Ltd. Japan.


Kompanija Una Water GmbH Trading and Consulting Company iz Švicarske, proglašena je nekvalificiranim kandidatom  zbog  neispunjavanja kriterija za pretkvalifikaciju.


Nakon potpisivanja Sporazuma o povjerljivosti, kvalificirani kandidati – podnosioci prijava će biti obavješteni o roku, načinu i mjestu preuzimanja tenderske dokumentacije za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE „Tuzla“.


JP Elektroprivreda BiH  je, na osnovu Odluke Nadzornog odbora  JP EPBiH  o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7- 450 MW u TE "Tuzla",  31. 07.2012. godine objavila Međunarodni javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor projektnog partnera.

Na poziv za pretkvalifikaciju prijavilo se 12 kompanija iz Kine, Španije, Švajcarske, Njemačke, Turske, Poljske, Mađarske, Hrvatske i Japana.