Direktoru Elvedinu Grabovici dodjeljena Srebrna plaketa

Dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP Elektroprivrda BiH, dodjeljena je Srebrna plaketa za saradnju sa Sindikatom rudara i poboljšanje standarda rudara, na svečanoj sjednici Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja BiH, upriličenoj povodom Dana rudara.

Dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP Elektroprivrda BiH, dodjeljena je Srebrna plaketa za saradnju sa Sindikatom rudara i poboljšanje standarda rudara, na svečanoj sjednici Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja BiH, upriličenoj povodom Dana rudara.

Plaketu će direktor Grabovica naknadno preuzeti, jer se danas nalazio u obilasku rudnika Koncerna EPBiH povodom rudarskog praznika.   

Svečanoj sjednici, u Domu sindikata u Sarajevu, prisustvovao je i zahvalnost na dodjeljenom priznanju izrazio Amil Kakmenica, izvršni direktor za kapitalne investicije u JP Elektroprivreda BIH.