Nova investicija JP EPBIH:Dva dampera vrijedna 4,6 miliona KM za RMU ¨Đurđevik¨

U RMU ¨Đurđevik¨, 28.marta 2014. godine u prisustvu dr. Elvedina Grabovice, generalnog direktor JP Elektroprivreda BiH i Senada Sarajlića, izvršnog direktor za proizvodnju, Zijad Rahimić, direktor RMU ¨Đurđevik¨ i Boro Katanić, direktor PREMAR Services AG, Švajcarska potpisali su Ugovor o nabavci dva damper kamiona marke BELAZ 75131, nosivosti 136t.

Vrijednost investicije JP Elektroprivreda BiH u RMU ¨Đurđevik ¨  je 4,6  miliona KM.

¨Do sada smo u RMU ¨Đurđevik¨ investirali oko 10,7 miliona KM.  Cilj investicija je modernizacija rudnika, povećanja produktivnosti, humanizacija i poboljšanja sigurnosti u radu. Protekla godina je bila u znaku investicija u  rudnike,  dok će 2014. godina biti u znaku završetka procesa njihove dokapitalizacije. U rudnike je do sada uloženo 135 od ukupno planiranih 204 miliona KM, a 70 miliona KM je u procesu nabavke.Uz ulaganja, EPBIH provodi aktivnosti na usaglašavanju akata u rudnicima. Već je izvršeno izjednačavanje toplog obroka i regresa rudara sa radnicima EPBiH“, rekao je dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

Zijad Rahimić, direktor RMU ¨Đurđevik¨ je istakao da je  JP Elektroprivreda BiH realizovala oko 80 % investicija u RMU „Đurđevik“. Nova mehanizacija će zamijeniti dotrajalu opremu, povećati kapacitet s ciljem ostvarivanja planirane proizvodnje uglja.

Najznačajnije preostale investicije u RMU ¨Đurđevik¨ su utovarivač točkaš, rovokopač – gusjeničar, buldozer, greder i rezervni dijelovi za remont bagera.
Boro Katanić, direktor PREMAR Services AG, Švajcarska, zastupnika proizvođača dampera Belaz iz Bjelorusije, govorio je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, o značaju nabavljenih dampera za poboljšanje uslova rada u rudnicima. Damperi će rudarima biti isporučeni u kraćem roku od dogovorenog, reako je Katanić.

Nakon potpisivanja Ugovora, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i izvršni direktor za proizvodnju sa rukovodstvom RMU „Đurđevik“ obišli su površinske kopove RMU ¨Đurđevik¨ i Površinski kop Dubrave  RU „Kreka“.

U RU „Kreka“ upriličen je radni sastanak sa novoimenovanim članovima Uprave na čelu sa direktorom Enverom Omazićem.