Za Rudnike „Kreka“ šest buldozera vrijednih 3, 4 miliona KM

U Rudnicima ¨Kreka¨, 23. aprila 2014. godine, potpisan je 3,4 miliona KM vrijedan Ugovor o nabavci šest buldozera marke PR-754 Litronic. Ugovor su u prisustvu dr. Elvedina Grabovice, generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH i Senada Sarajlića, izvršnog direktor za proizvodnju, potpisali Enver Omazić, direktor RU ¨Kreka ¨ i Kemal Garić, direktor kompanije NGH d.o.o. Tuzla.

U procesu dokapitalizacije od planiranih 53, 6 miliona KM u Rudnike ¨Kreka¨ investirano je 35, 6 miliona KM. Od 204 miliona KM koliko ćemo uložiti u rudnike koji su u sastavu Koncerna EPBiH, do sada smo investirali oko 139 miliona KM. Protekla godina je bila u znaku investicija u  rudnike,  dok će 2014. godina biti u znaku završetka procesa njihove dokapitalizacije¨- rekao je generalni direktor JP EPBiH.

Dr Grabovica je govorio i o proceduri otvaranja konačnih ponuda kompanija koje su ušle u uži izbor za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“.

¨Kvalificirane su kompanije Mitsubishi Hitachy Power Systems Ltd Japan i China Gezhouba group Co Ltd.-Lider Guandong Electric Power Design Institute. Prilikom procedure otvaranja ponuda ustanovljeno je da je validnu ponudu dostavila kompanija China Gezhouba group. Umjesto ponude, firma Mitsubishi Hitachy Power Systems Ltd Japan dostavila je izjavu u kojoj navodi  da zbog političke situacije u BiH, nije u poziciji da obezbjedi vlastito učešće u finansiranju i da saglasno tome nije u mogućnosti da dostavi konačnu ponudu. U toku je evaluacija ponude konzorcija Gezhouba.”- kazao je je generalni direktor Elektroprivrede BiH, naglašavajući da će nakon analize Stručnog tima, ponuda  biti proslijeđena na dalju ocjenu i postupanje prema  Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini  Elektroprivrede BiH.

Enver Omazić, direktor Rudnika ¨Kreka¨ je govoreći o značaju dosadašnjih investicija  Elektroprivrede BiH u RU ¨Kreka¨, naglasio  da će novi buldozeri uz ostalu mehanizaciju omogućiti održavanje postojeće i dostizanje  planirane proizvodnje uglja kao i potrebnog nivoa rudarskih radova na otkrivci. 

„Zahvaljujući ulaganjima Elektroprivrede BiH  kao Vladajućeg društva, značajno  su  unaprijeđeni  humanizacija i sigurnosti u radu, povećana produktivnost i kapacitet opreme te produžen vijek eksploatacije.“ – istakao je Omazić.

„Buldozeri za RU „Kreka“ biće isporučeni u roku dva do četri mjeseca, što je kraći period u odnosu na definisani u Ugovoru.“ – kazao je Kemal Garić, direktor kompanije NGH d.o.o. Tuzla, ukazaujući na činjenicu da su buldozeri svjetskog kvaliteta, te da će u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju procesa rada u rudnicima.