U pogonu sve elektrane EPBiH

Elektroenergetski sistem EPBiH je stabilan i pod punom kontrolom. Sve elektrane u sistemu Elektroprivrede BiH su „na mreži“ i proizvode električnu energiju. Pogonska spremnost elektrana je na potrebnom nivou, sistem radi sa odgovarajućom operativnom rezervom, a osigurane su i dovoljne rezerve reursa (ugalj, akumulacije) za duži rad sistema.

 Doprema uglja u TE Tuzla je smanjena, ali na depoima obje temoelektrane  ( Tuzla, Kakanj) su dovoljne količine  za nesmetan rad  termo kapaciteta u periodu od minimalno 50 narednih dana.Nermin Nikšić, predsjednik Vlade FBIH i dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH, posjetili su sinoć TE Tuzla.  O radu Termoelektrane u kontekstu aktuelene situacije, informisao ih je direktor Izet Džananović.

xxxx

Bez snabdijevanja električnom energijom trenutno je oko 40.000 kupaca, što je oko 5 % od ukupnog broja kupaca Elektroprivrede BiH. Dio kupaca je bez napajanja zbog kvarova, a značajan dio je preventivno isključen iz sigurnosnih razloga i njihovo snabdijevanje biće uspostavljeno kada se za to stvore uslovi. 

U Zeničko-dobojskom kantonu trenutno je bez snabdijevanja električnom energijom oko 23.000 kupaca,u Tuzlanskom oko 16.000. U toku dana očekuje se normalizacija u snabdijevanju  oko 1.200 kupaca u Unsko-sanskom kantonu. Na području Kantona Sarajevo, bez napajanja je  oko 100 kupaca.