JP EPBiH: Bez električne energije oko 7.500 kupaca

Snabdijevanjem električnom energijom na području koje je u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH u većoj mjeri je normalizovano. Bez električne energije je oko 7.500 kupaca. Veliki broj kvarova je otklonjen, a broj novoprijavljenih kvarova također se smanjuje. Problem predstavljaju klizišta koja ugrožavaju elektroeneregetske objekte.

 
Na području u nadležnosti ¨Elektrodistribucije¨  Zenica¨ bez električne energije je oko 6.330 kupaca, od čega najveći broj na području Općine Maglaj 2170

Bez snabdijevanja električnom energijom je oko 660 kupaca na području Tuzlanskog kantona u naseljima Toromanovići i Cviljevina u Općini Tuzla, Krtova u Općini Lukavac, Obršine u Općini Teočak i Prnjavor u  Općini Gračanica.


U Unsko – sanskom kantonu bez električne energije je  600 kupaca u Općini Sanski Most.


Sve raspoložive elektromonterske ekipe JP EPBiH su danonoćno na terenu kako bi se u potpunosti snabdijevanje električnom energijom normalizovalo.