JP EPBiH: 1,9 miliona KM za nabavku nove mehanizacije za Rudnike „Kreka“

U Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli, 14. jula 2014.godine, potpisan je Ugovor o nabavci tri cjevopolagača, ruskog proizvođača Promtractor –chetra. Nabavka nove mehanizacije investicija je JP Elektroprivreda BiH, vrijednosti 1,9 miliona KM. Isporučilac – Lager d.o.o iz Posušja. Ugovor su u prisustvu Nermina Nikšića, premijera FBiH, članova Vlade FBiH, dr.Elvedina Grabovice, generalnog direktora JP EPBiH, i članova Nadzornog odbora JP EPBiH i članova uprava JP EPBiH i RU „Kreka“, potpisali Enver Omazić, direktor RU“Kreka“ i Željko Lovrić,ovlašteni predstavnik Lager d.o.o. Posušje

Govoreći o novoj investiciji Elektroprivrede BiH, Nermin Nikšić, premijer FBiH, je kazao da Elektroprivreda BiH kao Vladajuće društvo Koncerna izvršava svoje obaveze prema rudnicima članicama Koncerna, stvarajući tako nužne pretpostavke za poboljšanje uslova rada, povećanje proizvodnje i produktivnosti.
„Nabavka nove mehanizacije za RU „Kreka“, ali i aktuelne za druge rudnike Koncerna, privode nas finalizaciji programa dokapitalizacije, odnosno ostavarenju našeg cilja da planirana ulaganja u iznosu od  204 miliona KM realizujemo do konca ove godine", kazao dr. Grabovica naglašavajući da Elektroprivreda BiH s RU „Kreka“ provodi aktivnosti na saniranju posljedica koje su izazvale poplave na kopu „Šikulje“.
"Kreki je urgentno odobrena pozajmica u iznosu 8 miliona KM i 1,5 miliona nepovratnih sredstava za finansijsku konsolidaciju i očuvanje likvidnosti rudnika. S rukovodstvom Rudnika smo razgovarali i o pomoći kroz kreditna sredstva Svjetske banke i Razvojne banke FBiH. Voda s kopa „Šikulje“ bi trebalo da bude ispumpana do početka septembra", izjavio je generalni direktor Elektroprivrede BiH.  
Enver Omazić, direktor RU „Kreka“, izjavio je da rudnici trenutno ne raspolažu pouzdanim cjevopolagačem za pomjeranje transportnog sistema dugog cca 40 km i da će  nabavka tri cjevopolagača u sklopu ostale pokretne mehanizacije, omogućiti povećanje  kapaciteta, stepena pouzdanosti tehnološkog procesa na otkrivanju uglja i uskladiti odnos otkrivka/ugalj, zamjeniti dotrajalu opremu, te smanjiti   troškove i vrijeme potrebno za  održavanje opreme.
Izražavajući zadovoljstvo uspješnom saradnjom sa Elektroprivredom BiH i RU „Kreka“ , ovlašteni predstavnik Lager, d.o.o. iz Posušja, Željko Lovrić istaknuo je da cjevopolagači TG-222 CHETRA zadovoljavaju vrhunske standarde rudarske mehanizacije, te izrazio vjerovanje da će u RU “Kreka” biti zadovoljni njihovim radom.