Blok 7: Stvoreni uslovi za početak Četvrte faze tenderskog postupka - proces finalizacije i početak izgradnje

Nakon saglasnosti dobivene u Domu naroda Parlamenta FBIH na predloženi izbor Konzorcija Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI) China, za preferniranog ponuđača u postupku izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekt izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla, stvoreni su uslovi za početak Četvrte faze tenderskog postupka - proces finalizacije i početak izgradnje. Prethodno je saglasnost na predloženi izbor preferiranog ponuđača dao Predstavnički dom FBiH.

Delegati Doma naroda FBiH su na sjednici održanoj 31.07.2014.godine, prihvatili  i  informaciju o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7.Usvojenim zaključcima,   Dom naroda je obavezao Vladu FBiH da Parlament FBiH redovno informiše  o provođenju aktivnosti na izboru projektnog partnera, te da na razmatranje pravovremeno dostavi odgovarajuća dokumenta i akta, uključujući i potrebne ugovore radi davanja saglasnosti ili donošenja odgovarajućih odluka u skladu sa važećim zakonima. U  istovjetnom tekstu zaključci su usvojeni i u Predstavničkom domu FBiH.     
Četvrta fazu tenderskog postupka podrazumijeva potpisivanje Sporazuma o projektnoj saradnji-PCA, čime se utvrđuju Osnovni principi partnerstva za izgradnju i Plan  implementacije kompletnog projekta izgradnje Bloka 7. Na osnovu principa usvojenih Sporazumom o projektnoj saradnji vršiće se  usaglašavanje ugovora o izgradnji , finansiranju, prodaji električne energije, snabdijevanju ugljem i Ugovora o pogonu i održavanju.
Potpis Ugovora o projektnom partnerstvu i početak izgradnje, uslijediće nakon očitovanja Parlamenta FBiH o projektu (po osnovu Zakona o električnoj energiji i Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvu u FBiH) i očitovanja Vlade FBiH i Skupštine JP Elektroprivreda BiH na prijedlog izbora Projektnog partnera.