JP EPBiH predala na korištenje pet damper kamiona RMU ¨Kakanj¨

U okviru procesa dokapitalizacije JP Elektroprivreda BiH je nabavila pet damper kamiona marke BELAZ 75135, nosivosti 110t i vrijednosti 8, 4 miliona KM za PK „Vrtlište“ u RMU „Kakanj“. Kamione su rudarima na upotrebu predali Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Mirsad Jašarspahić, direktor RMU „Kakanj“.

Isporukom damper kamiona, Elektroprivreda BiH je ispunila zahtjev Vlade, a to je da u rudnike investira što više sredstava.“ istakao je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, te dodao da je u protekle tri godine u rudnike  investirano više sredstava, nego u prethodnih 30. 

Nova mehanizacija će omogućiti povećanje i ujednačavanje kapaciteta za utovar, prijevoz  i odlaganje jalove mase, čime će biti osiguran jedan od preduslova za ostvarenje planirane proizvodnje uglja u narednom periodu.

Dr.Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, je rekao da su najveća dosadašnja ulaganja Javnog preduzeća  u  Koncernu EPBIH upravo realizirana u RMU „Kakanj“ i planiran je najveći iznos - cca 67 miliona KM.

 „Elektroprivreda BiH je Rudniku „Kakanj“ imala historijska ulaganja u projekte  na čiju realizaciju  se čekalo  duže od pola vijeka, kao što je to slučaj sa pretovarnim sistemom i otvaranjem nove rudarske jame. Realizovani su u posljednje tri godine  zahvaljujući našoj upornosti i odlučnosti, upornosti Rudnika i Vlade FBiH“, kazao je direktor Grabovica.

Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH je izrazio uvjerenje da će uskoro biti finalizirana  i nabavka  širokog čela, vrijednosti cca 20 miliona KM i dodao: “Do sada uloženih više od 41 milion u RMU  „Kakanj“, važna su platforma za realizaciju projekta od kojeg zavisi hoćemo li ubuduće imati ovaj rudnik, zaposlene rudare ili njihove otkaze, povećanje proizvodnje uglja ili zatvaranje jama, električne energije u količinama dovoljnim ne samo za naše potrebe već i za izvoz ili ćemo ovisiti od drugih,  od uvoza, hoće li naši građani plaćati daleko skuplju električnu energiju ili je imati po cijenama koje su sada najniže u Evropi. Naša ulaganja platforma su za  život rudnika, rudare koji će raditi  za Blok  8 u  TE „Kakanj“.“

Dr.Grabovica je dodao i to da je JP Elektroprivreda BiH u završnoj fazi priprema za početak izgradnje  Bloka 7 u TE „Tuzla“ i da će  iskustva s tim Blokom biti primjenjena i za Blok 8 u TE „Kakanj“.

S ciljem zamjene postojeće dotrajale opreme, JP Elektroprivreda BiH je za Površinski kop ¨Vrtlište, uz damper kamione, nabavila elektro-hidraulični bager 10m3 dok je u procesu nabavke buldozer  300-350 kW i greder 200kW.

Mirsad Jašarspahić, direktor RMU „Kakanj“,  je rekao da  zahvaljujući investicijama JP Elektroprivreda BiH, rudnik  u narednim godinama može udvostručiti proizvodnju, pogotovo kada dođe do izgradnje Bloka 8 u TE „Kakanj“.

Sadašnja proizvodnja površinskog kopa ¨Vrtlište¨  je od 750.000 – 850.000 t/godišnje. Projektovani ciljni kapacitet P.K. ¨Vrtlište¨ je 1.200.000 t/godišnje i trebalo bi da bude dostignut u periodu do 2018. godine, ovisno o potrebama TE  ¨Kakanj¨.