Pušten u rad mehanizovani širokočelni kompleks u RMU „Breza“ - investicija 19,5 miliona KM

Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, dr.Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Suad Ćosić, direktor RMU „Breza“ pustili su u rad novi mehanizovani širokočelni kompleks SHP TAGOR sa otkopnom mašinom EICKHOFF SL-300 u jami Kamenice RMU „Breza“.

Novi mehanizovani širokočelni kompleks investicija je JP Elektroprivreda BiH, realizovana u okviru procesa dokapitalizacije rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.

 „Za Elektroprivredu  BiH ovo je jedan od najznačajnijih projekata u procesu dokapitalizacije rudnika i do sada navrijedniji, realizovan s osnovnim ciljem – humaniziranje rada u rudnicima, povećanje stepena sigurnosti rudara“, izjavio je dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH povodom puštanja u rad širokog čela u RMU „Breza“. Dr. Grabovica je istakao da je Elektroprivreda BiH u ovaj projekat investirala 19,5 miliona KM i dodao da rudari Breze, rudari jame Kamenice, sada rade sa najsavremenijom opremom u svijetu.“Od planiranih 32,5 milona KM u RMU „Breza“ uloženo je više od 28 miliona KM, a s Vladom FBiH i resornim ministarsvom već su pokrenuti razgovori o novom četvorogodišnjem ciklusu ulaganja u rudnike Koncerna, koji bi trebalo da startuje po okončanju aktuelnog programa dokapitalizacije, kazao je  generalni direktor dr. Elvedin Grabovica.
 
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je podcrtao značajan doprinos novog širokog čela humaniziranju rada rudara u Brezi i naveo: “ Broj povređivanja u Rudniku „Breza“ ranije se kretao između 30 i 40 mjesečno,  a u posljednja dva mjeseca taj broj je sveden na 10 do 12. I s novim čelom, tako su mi rudari rekli, povrede su moguće samo u slučaju njihove nespretnosti. Ranije je u  jami Kamenice bilo moguće proizvesti oko 800 tona na dan. S novim čelom moguće je dostići i 1.500 tona“, naglasio je premijer Nikšić.
 
Zahvaljujući novom čelu, 1.300 rudara Rudnika „Breza“ ima mogućnost za sticanje pozicije lidera podzemne eksploatacije u regionu, istakao je direktor RMU „Breza“ Suad Ćosić i dodao da je u naredne tri godine  u RMU „Breza“ planirana nabavka  još jednog ovakvog kompleksa.

U okviru svečanosti puštanja u rad širokog čela, položeno je cvijeće i odata počast svim stradalim rudarima i posebno za rudare jame Raspotočje.

Na svečanoj sjednici Uprave RMU „Breza“, dr.Grabovici i Upravi Elektrorpivrede BiH uručene su zahvalnice za doprinos u unapređenju rada Rudanika.

Novi kompleks širokog čela sa otkopnom mašinom kapaciteta minimun 1.500 tona /dan, izrađen je u skladu s posljednjim tehnološkim i tehničkim dostignućima u rudarstvu i stvoriće preduslove za veću i jeftiniju proizvodnju uglja iz podzemne eksploatacije u narednih 10 godina.

Istovremeno, u jami Sretno u funkciju je pušten  reparirani širokočelni kompleks SHP THYSSEN, koji je u jami Kamenice bio u upotrebi od 1982.godine.

U reparaciju širokočelne opreme SHP THYSSEN RMU „Breza“ investirao je 2 miliona KM vlastitih sredstava.